słownik

wolnoŚCI

religijnej

Interdyscyplinarny internetowy „Słownik wolności religijnej” stanowi rezultat dogłębnych badań prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin: prawników, teologów, filozofów czy socjologów. Zawiera zbiór kluczowych pojęć i definicji szeroko powiązanych z tematyką wolności religijnej. Jako kompleksowa baza wiedzy dotyczącej ochrony wolności sumienia i wyznania oraz prawnych regulacji ją zabezpieczających, dostarcza narzędzi do skutecznego działania na rzecz ochrony wolności religijnej i wspierania ofiar przestępczości na tym tle.
Pod redakcją:
dr Alejandra Vanney - prawnik, dr filozofii, prof. nauki politycznych, Uniwersytet Austral (Argentyna).
dr Weronika Kudła - dr nauk prawnych, prawnik, italianistka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków.
Prof. ks. Piotr Roszak - teolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie.
Jak cytować?
Nazwisko, Imię. „Tytuł hasła". INTERDYSCYPLINARNY SLOWNIK WOLNOSCI RELIGIJNEJ, pod red. A. Vanney, W. Kudła oraz P. Roszak. URL
Przykład:
Kowalczyk, Joanna. "Uczucia religijne". INTERDYSCYPLINARNY SLOWNIK WOLNOSCI RELIGIJNEJ, pod red. A. Vanney, W. Kudła oraz P. Roszak. URL= https://laboratoriumwolnosci.pl/slownik/uczucia-religijne/
a
b
c
Ć
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ń
o
p
r
q
s
Ś
t
u
v
w
x
y
z
ź
ż
Ameryka Łacińska (a wolność religijna)
Apologetyka
Ateizm
Autonomia i niezależność Kościoła
Azja
Bezpieczeństwo narodowe
Bioetyka
Buddyzm
Budownictwo sakralne w Polsce
Charytatywna działalność związków wyznaniowych
Chrystianofobia
Chrześcijaństwo i wolność wyznania
Cuius regio eius religio
Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae
Demokracja
Dialog międzyreligijny
Duszpasterstwo
Dyskryminacja (wyznaniowa)
Edukacja
Ekumenizm
Europa
Feminizm (a wolność religijna)
Finansowanie podmiotów kościelnych
Fundamentalizm
Godność ludzka
Instytucja przysięgi
Instytucje religijne w Polsce i Europie a wolność zrzeszania się
Islam a wolność religijna
Judaizm
Karta Narodów Zjednoczonych
Konfiskata/zwrot mienia wyznaniowego/dóbr kościelnych
Kościoły i związki wyznaniowe
Laicyzacja
Małżeństwo i rodzina
MDUOAP
Media audiowizualne
Medycyna
Migracje
Mniejszości
Moralność publiczna
Mowa nienawiści
Nauka Społeczna Kościoła
Neutralność
Nowożytne koncepcje wolności religijnej (XV–XVIII w.)
Obrzędy religijne / liturgia
Ochrona danych osobowych
Organizacje broniące wolności religijnej (na świecie)
Organizacje broniące wolności religijnej (w Polsce)
Osoba duchowna
Osobowość prawna grup religijnych
Pielgrzymki
Pokój
Porządek publiczny
Prawa człowieka
Prawda a wolność religijna
Prawna ochrona wolności religijnej
Prawo do sprzeciwu sumienia
Prawo kanoniczne
Prawo karne
Prawo międzynarodowe
Prawo pracy
Prawo Wyznaniowe
Prozelityzm
Prześladowania
Sąd kościelny
Sekty
Sekularyzacja i sekularyzm
Sieci społecznościowe
Sprzeciw sumienia – aspekty prawne
Średniowieczne koncepcje wolności religijnej
Środki masowego przekazu
Starożytne koncepcje wolności religijnej
Stereotypy
Święta religijne
Symbole religijne w przestrzeni publicznej
Sztuka
Teorie religious freedom (w USA)
Tolerancja
Totalitaryzm
Tożsamość kulturowa
Tożsamość religijna
Uczucia religijne
Unia Europejska a wolność sumienia i religii
Urzędnicy administracji publicznej
Wartości w wolności religijnej
Wielokulturowość
Wolność akademicka
Wolność kultu
Wolność prasy
Wolność religii i sumienia w obszarze działalności gospodarczej
Wolność religijna a uniwersytety
Wolność religijna w Afryce
Wolność religijna w Ameryce Północnej
Wolność religijna w Australii
Wolność sumienia
Wolność sumienia i religii w Konstytucji RP z 1997 roku
Wolność wypowiedzi
Wolność zgromadzeń
Współczesne koncepcje wolności religijnej (XIX w.)
Zasada współpracy
Zbrodnia ludobójstwa a wolność sumienia i wyznania
Zdrowie publiczne
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content