PODCASTY

LABORATORIUM

WOLNOŚCI

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

W zakładce „Podcasty” publikujemy nagrania, w których zaproszeni przez nas do współpracy eksperci – specjaliści z różnych dziedzin – omawiają wybrane zagadnienia związane z tematyką wolności religijnej. Ich wypowiedzi systematyzują podstawową wiedzę na temat wolności sumienia i religii oraz jej naruszeń. Jednocześnie odnoszą omawianą problematykę
do różnych dziedzin życia, dając wgląd w praktyczne aspekty ochrony tego podstawowego i niezbywalnego prawa człowieka. Zachęcamy do słuchania.

28 listopada 2023
dr Maciej Andrzejewski, Zakres jurysdykcji sądu kościelnego

Biogram: Maciej Andrzejewski, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach. Ukończył studia na kierunkach prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prawo kanoniczne na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W 2019 r. obronił dysertacje doktorskie pt. "Wyrok łączny jako sui generis wyrok w polskim procesie karnym" i uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, ze specjalnością […]

Czytaj dalej
5 października 2023
dr hab. Justyna Krzywkowska, Przetwarzanie danych osobowych przez kościelny wymiar sprawiedliwości

Biogram: Doktor habilitowana. Ukończyła 3 kierunki studiów magisterskich: prawo (UMK), prawo kanoniczne (UKSW) i teologię (UWM). Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w listopadzie 2010 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w listopadzie 2021 r. w Instytucie Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2004-2008 pełniła urząd notariusza Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. […]

Czytaj dalej
7 lipca 2023
dr Krystyna Ziółkowska, Realizacja wolności religijnej w miejscu pracy

Biogram: Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych Prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Brała udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorką wielu publikacji z dziedziny prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, także aspektów związanych z prawem wyznaniowym w zatrudnieniu pracowniczym. Główne zainteresowania […]

Czytaj dalej
11 czerwca 2023
ks. dr Marek Paszkowski, Parafia jako podmiot prawa

Długoletni (ponad 20 lat) kapelan Zakładu Karnego w Barczewie. W 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UWM uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa wyznaniowego. Od ponad 20 lat sędzia Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Kanonik gremialny kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, dziekan dekanatu Barczewo, proboszcz parafii św. Anny w Barczewie, kapelan Domu Pomocy Społecznej w Barczewie. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Prawa […]

Czytaj dalej
27 kwietnia 2023
płk dr Robert Reczkowski, Sekularyzacja na tle zmian kulturowych i jej wpływ na bezpieczeństwo państwa w wymiarze społecznym

płk dr Robert Reczkowski – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Bezpieczeństwa Narodowego na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oficer Wojska Polskiego, zajmujący aktualnie stanowisko służbowe Zastępcy Dyrektora – Szefa Pionu Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Bydgoszczy. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych ze współczesnymi konfliktami zbrojnymi, bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym oraz kwestiami związanymi z geopolityką […]

Czytaj dalej
20 marca 2023
dr hab. Justyna Krzywkowska, Małżeństwo konkordatowe jako wyraz urzeczywistniania konstytucyjnej zasady wolności sumienia i religii

Doktor habilitowana, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Katedra Teorii i Historii Prawa) porusza tematykę małżeństwa konkordatowego postrzeganego jako wyraz urzeczywistniania konstytucyjnej zasady wolności sumienia i religii. W swoim wystąpieniu definiuje czym jest małżeństwo konkordatowe i jaka jest historia tej instytucji. Wskazuje na czym polega swoboda wyboru formy zawarcia małżeństwa w Polsce. W sposób praktyczny omawia jakie są wymogi stawiane osobom chcącym zawrzeć […]

Czytaj dalej
16 lutego 2023
dr Agata Opalska-Kasprzak, Tajemnica spowiedzi w procesie karnym

Przedstawiamy podcast, w którym dr Agata Opalska-Kasprzak pochyla się nad tematem „Tajemnicy spowiedzi w procesie karnym”. Autorka podcastu jest doktorem nauk prawnych, wykładowcą akademickim i prawnikiem. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem w dyscyplinie prawo, specjalność postępowanie karne. Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. Przeszukanie – problematyka prawno-kryminalistyczna odbyła się 22 czerwca 2017 r. W listopadzie 2018 r. otrzymała […]

Czytaj dalej
5 grudnia 2022
prof. Marta Zuzanna Osuchowska, Różnice w gwarancjach i ochronie wolność sumienia i religii w regionie Ameryki Łacińskiej i Polsce

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podejmuje problematykę różnic w gwarancjach i ochronie wolność sumienia i religii w regionie Ameryki Łacińskiej i Polsce. W ujęciu komparatystycznym wskazuje prawne podstawy ochrony prawa do wolności religijnej w Ameryce Łacińskiej i Polsce. Omawia różnice w zakresie ochrony prawa do wolności religijnej w poszczególnych państwach latynoamerykańskich. Na tle przemian w Polsce i Europie wskazuje na główne zagrożenia wolności […]

Czytaj dalej
21 września 2022
dr Michał Ożóg, Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami

Dr Michał Ożóg - doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku podejmuje temat prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. Tłumaczy, jakie są gwarancje ochrony prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami oraz czy podlegają one ograniczeniom. Rozważa, czy prawo polskie przewiduje instytucje prawne do rozwiązywania sporów światopoglądowych pomiędzy rodzicami w kwestii wychowania dziecka. Przedstawia pozycję prawną szkoły, wspólnot religijnych i innych struktur […]

Czytaj dalej
5 sierpnia 2022
ks. dr Marek Paszkowski, Prawo do praktyk religijnych osób odbywających karę pozbawienia wolności

Ks. dr Marek Paszkowski, długoletni (ponad 20 lat) kapelan Zakładu Karnego w Barczewie przedstawia praktyczne aspekty realizacji prawa do praktyk religijnych przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Posługa kapelana więziennego stanowi bowiem przejaw realizacji prawa osadzonego do korzystania z wolności religijnej gwarantowanej przez art. 102 Kodeksu karnego wykonawczego. W swoim wystąpieniu omawia podstawy prawne funkcjonowania kapelana więziennego oraz prawne formy jego zatrudnienia w zakładzie karnym. Przybliża […]

Czytaj dalej
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content