PODCASTY

LABORATORIUM WOLNOŚCI

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

W zakładce „Podcasty” publikujemy nagrania, w których zaproszeni przez nas do współpracy eksperci – specjaliści z różnych dziedzin – omawiają wybrane zagadnienia związane z tematyką wolności religijnej. Ich wypowiedzi systematyzują podstawową wiedzę na temat wolności sumienia i religii oraz jej naruszeń. Jednocześnie odnoszą omawianą problematykę
do różnych dziedzin życia, dając wgląd w praktyczne aspekty ochrony tego podstawowego i niezbywalnego prawa człowieka. Zachęcamy do słuchania.

11 września 2020
dr Marcin Olszówka, Prawne aspekty znieważenia przedmiotu czci religijnej

Dr Marcin Olszówka, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego oraz ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, omawia art. 196 kodeksu karnego: „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. W swojej wypowiedzi ekspert przytacza […]

Czytaj dalej
26 sierpnia 2020
dr hab. Krzysztof Koźmiński, Próby ograniczenia praw osób wierzących w obszarze działalności gospodarczej i sposoby im zapobiegania

Dr hab. Krzysztof Koźmiński – specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert organizacji pozarządowych – omawia przypadki naruszeń wolności religijnej w obszarze działalności gospodarczej. Ekspert analizuje sytuację chrześcijańskich przedsiębiorców w Europie, którzy ponosili konsekwencje prawne z powodu odmowy wykonania usługi sprzecznej z wyznawanymi przez nich wartościami. Wskazuje również na gwarancje prawne chroniące wolność religijną i możliwości egzekwowania tego prawa […]

Czytaj dalej
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Ministerstwo SprawiedliwościFundusz Sprawiedliwości
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content