PODCASTY

LABORATORIUM

WOLNOŚCI

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

W zakładce „Podcasty” publikujemy nagrania, w których zaproszeni przez nas do współpracy eksperci – specjaliści z różnych dziedzin – omawiają wybrane zagadnienia związane z tematyką wolności religijnej. Ich wypowiedzi systematyzują podstawową wiedzę na temat wolności sumienia i religii oraz jej naruszeń. Jednocześnie odnoszą omawianą problematykę
do różnych dziedzin życia, dając wgląd w praktyczne aspekty ochrony tego podstawowego i niezbywalnego prawa człowieka. Zachęcamy do słuchania.

27 kwietnia 2023
płk dr Robert Reczkowski, Sekularyzacja na tle zmian kulturowych i jej wpływ na bezpieczeństwo państwa w wymiarze społecznym

płk dr Robert Reczkowski – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Bezpieczeństwa Narodowego na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oficer Wojska Polskiego, zajmujący aktualnie stanowisko służbowe Zastępcy Dyrektora – Szefa Pionu Rozwoju Koncepcji i Wykorzystania Doświadczeń w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych Bydgoszczy. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych ze współczesnymi konfliktami zbrojnymi, bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym oraz kwestiami związanymi z geopolityką […]

Czytaj dalej
20 marca 2023
dr hab. Justyna Krzywkowska, Małżeństwo konkordatowe jako wyraz urzeczywistniania konstytucyjnej zasady wolności sumienia i religii

Doktor habilitowana, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Katedra Teorii i Historii Prawa) porusza tematykę małżeństwa konkordatowego postrzeganego jako wyraz urzeczywistniania konstytucyjnej zasady wolności sumienia i religii. W swoim wystąpieniu definiuje czym jest małżeństwo konkordatowe i jaka jest historia tej instytucji. Wskazuje na czym polega swoboda wyboru formy zawarcia małżeństwa w Polsce. W sposób praktyczny omawia jakie są wymogi stawiane osobom chcącym zawrzeć […]

Czytaj dalej
16 lutego 2023
dr Agata Opalska-Kasprzak, Tajemnica spowiedzi w procesie karnym

Przedstawiamy podcast, w którym dr Agata Opalska-Kasprzak pochyla się nad tematem „Tajemnicy spowiedzi w procesie karnym”. Autorka podcastu jest doktorem nauk prawnych, wykładowcą akademickim i prawnikiem. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem w dyscyplinie prawo, specjalność postępowanie karne. Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. Przeszukanie – problematyka prawno-kryminalistyczna odbyła się 22 czerwca 2017 r. W listopadzie 2018 r. otrzymała […]

Czytaj dalej
5 grudnia 2022
prof. Marta Zuzanna Osuchowska, Różnice w gwarancjach i ochronie wolność sumienia i religii w regionie Ameryki Łacińskiej i Polsce

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podejmuje problematykę różnic w gwarancjach i ochronie wolność sumienia i religii w regionie Ameryki Łacińskiej i Polsce. W ujęciu komparatystycznym wskazuje prawne podstawy ochrony prawa do wolności religijnej w Ameryce Łacińskiej i Polsce. Omawia różnice w zakresie ochrony prawa do wolności religijnej w poszczególnych państwach latynoamerykańskich. Na tle przemian w Polsce i Europie wskazuje na główne zagrożenia wolności […]

Czytaj dalej
21 września 2022
dr Michał Ożóg, Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami

Dr Michał Ożóg - doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku podejmuje temat prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. Tłumaczy, jakie są gwarancje ochrony prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami oraz czy podlegają one ograniczeniom. Rozważa, czy prawo polskie przewiduje instytucje prawne do rozwiązywania sporów światopoglądowych pomiędzy rodzicami w kwestii wychowania dziecka. Przedstawia pozycję prawną szkoły, wspólnot religijnych i innych struktur […]

Czytaj dalej
5 sierpnia 2022
ks. dr Marek Paszkowski, Prawo do praktyk religijnych osób odbywających karę pozbawienia wolności

Ks. dr Marek Paszkowski, długoletni (ponad 20 lat) kapelan Zakładu Karnego w Barczewie przedstawia praktyczne aspekty realizacji prawa do praktyk religijnych przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Posługa kapelana więziennego stanowi bowiem przejaw realizacji prawa osadzonego do korzystania z wolności religijnej gwarantowanej przez art. 102 Kodeksu karnego wykonawczego. W swoim wystąpieniu omawia podstawy prawne funkcjonowania kapelana więziennego oraz prawne formy jego zatrudnienia w zakładzie karnym. Przybliża […]

Czytaj dalej
14 czerwca 2022
ks. dr Michał Glaza, Formy pomocy psychologicznej osobom doświadczającym naruszeń wolności religijnej

W podcaście, którego tematyka dotyczy form pomocy psychologicznej osobom doświadczającym naruszeń wolności religijnej, ks. dr Michał Glaza omawia założenia dotyczące pomocy ofiarom naruszeń wolności religijnej ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem i poczuciem zagrożenia. Omawia proaktywne sposoby radzenia sobie z przejawami naruszania wolności religijnej, w tym z doświadczaniem tzw. mikroagresji. Skupia się na założeniach treningu asertywności. Analizuje także paradoks występowania zjawiska „stresu mniejszościowego" w grupie, która stanowi […]

Czytaj dalej
19 kwietnia 2022
ks. dr hab. Mieczysław Różański, Nauczanie religii jako przejaw wolności religijnej

Ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Prawa i Administracji (Katedra Teorii i Historii Prawa) pochyla się nad tematyką nauczania religii jako przejawu wolności religijnej. W swoim podcaście rozważa rys historyczny i tradycje nauczania religii w Polsce. Odpowiada na zasadnicze pytanie, jakie są podstawy prawne nauczania religii w naszym kraju. Mówi o tym, czy inne Kościoły i związki wyznaniowe mogą uczyć religii w szkole. Porusza problematykę współczesnych zagrożeń […]

Czytaj dalej
28 lutego 2022
Ks. dr Michał Oleksowicz, Ośmieszanie treści i symboli religijnych: sposoby pomocy ofiarom tych przestępstw

Tym razem ks. dr Michał Oleksowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) rozważa problematykę ośmieszania treści i symboli religijnych w kontekście sposobów pomocy ofiarom tych przestępstw. Na przykładzie „prawa do bluźnierstwa” w odpowiedzi na karanie krytyki wobec religii mówi o tym, czym jest bluźnierstwo z perspektywy religiologicznej i prawnej. Odpowiada na pytanie o motywy sprawców przestępstw na tle religijnym i sposoby pomocy ofiarom tej agresji. Zaznacza także, że ofiary naruszeń prawa do wolności religijnej powołują […]

Czytaj dalej
1 grudnia 2021
o. Maciej Ziębiec, Wolność religijna w kontekście praw pacjenta

W podcaście, którego tematyka poświęcona jest wolności religijnej w kontekście praw pacjenta o. Maciej Ziębiec, który przez kilka miesięcy posługiwał jako kapelan w szpitalu covidowym na stadionie narodowym w Warszawie mówi o pozytywnym doświadczeniu swojej posługi wśród chorych. Rozważa, dlaczego korzystanie z sakramentów i życie religijne jest istotne dla przebywających w szpitalu. Opowiada także o tym, jakie znaczenie ma obecność symboli religijnych w salach szpitalnych. Porusza problematykę wielowyznaniowego duszpasterstwa, przejawów […]

Czytaj dalej
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content