PODCASTY

LABORATORIUM

WOLNOŚCI

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

W zakładce „Podcasty” publikujemy nagrania, w których zaproszeni przez nas do współpracy eksperci – specjaliści z różnych dziedzin – omawiają wybrane zagadnienia związane z tematyką wolności religijnej. Ich wypowiedzi systematyzują podstawową wiedzę na temat wolności sumienia i religii oraz jej naruszeń. Jednocześnie odnoszą omawianą problematykę
do różnych dziedzin życia, dając wgląd w praktyczne aspekty ochrony tego podstawowego i niezbywalnego prawa człowieka. Zachęcamy do słuchania.

5 grudnia 2022
prof. Marta Zuzanna Osuchowska, Różnice w gwarancjach i ochronie wolność sumienia i religii w regionie Ameryki Łacińskiej i Polsce

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, podejmuje problematykę różnic w gwarancjach i ochronie wolność sumienia i religii w regionie Ameryki Łacińskiej i Polsce. W ujęciu komparatystycznym wskazuje prawne podstawy ochrony prawa do wolności religijnej w Ameryce Łacińskiej i Polsce. Omawia różnice w zakresie ochrony prawa do wolności religijnej w poszczególnych państwach latynoamerykańskich. Na tle przemian w Polsce i Europie wskazuje na główne zagrożenia wolności […]

Czytaj dalej
21 września 2022
dr Michał Ożóg, Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami

Dr Michał Ożóg - doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku podejmuje temat prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. Tłumaczy, jakie są gwarancje ochrony prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami oraz czy podlegają one ograniczeniom. Rozważa, czy prawo polskie przewiduje instytucje prawne do rozwiązywania sporów światopoglądowych pomiędzy rodzicami w kwestii wychowania dziecka. Przedstawia pozycję prawną szkoły, wspólnot religijnych i innych struktur […]

Czytaj dalej
5 sierpnia 2022
ks. dr Marek Paszkowski, Prawo do praktyk religijnych osób odbywających karę pozbawienia wolności

Ks. dr Marek Paszkowski, długoletni (ponad 20 lat) kapelan Zakładu Karnego w Barczewie przedstawia praktyczne aspekty realizacji prawa do praktyk religijnych przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności. Posługa kapelana więziennego stanowi bowiem przejaw realizacji prawa osadzonego do korzystania z wolności religijnej gwarantowanej przez art. 102 Kodeksu karnego wykonawczego. W swoim wystąpieniu omawia podstawy prawne funkcjonowania kapelana więziennego oraz prawne formy jego zatrudnienia w zakładzie karnym. Przybliża […]

Czytaj dalej
14 czerwca 2022
ks. dr Michał Glaza, Formy pomocy psychologicznej osobom doświadczającym naruszeń wolności religijnej

W podcaście, którego tematyka dotyczy form pomocy psychologicznej osobom doświadczającym naruszeń wolności religijnej, ks. dr Michał Glaza omawia założenia dotyczące pomocy ofiarom naruszeń wolności religijnej ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem i poczuciem zagrożenia. Omawia proaktywne sposoby radzenia sobie z przejawami naruszania wolności religijnej, w tym z doświadczaniem tzw. mikroagresji. Skupia się na założeniach treningu asertywności. Analizuje także paradoks występowania zjawiska „stresu mniejszościowego" w grupie, która stanowi […]

Czytaj dalej
19 kwietnia 2022
ks. dr hab. Mieczysław Różański, Nauczanie religii jako przejaw wolności religijnej

Ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Prawa i Administracji (Katedra Teorii i Historii Prawa) pochyla się nad tematyką nauczania religii jako przejawu wolności religijnej. W swoim podcaście rozważa rys historyczny i tradycje nauczania religii w Polsce. Odpowiada na zasadnicze pytanie, jakie są podstawy prawne nauczania religii w naszym kraju. Mówi o tym, czy inne Kościoły i związki wyznaniowe mogą uczyć religii w szkole. Porusza problematykę współczesnych zagrożeń […]

Czytaj dalej
28 lutego 2022
Ks. dr Michał Oleksowicz, Ośmieszanie treści i symboli religijnych: sposoby pomocy ofiarom tych przestępstw

Tym razem ks. dr Michał Oleksowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) rozważa problematykę ośmieszania treści i symboli religijnych w kontekście sposobów pomocy ofiarom tych przestępstw. Na przykładzie „prawa do bluźnierstwa” w odpowiedzi na karanie krytyki wobec religii mówi o tym, czym jest bluźnierstwo z perspektywy religiologicznej i prawnej. Odpowiada na pytanie o motywy sprawców przestępstw na tle religijnym i sposoby pomocy ofiarom tej agresji. Zaznacza także, że ofiary naruszeń prawa do wolności religijnej powołują […]

Czytaj dalej
1 grudnia 2021
o. Maciej Ziębiec, Wolność religijna w kontekście praw pacjenta

W podcaście, którego tematyka poświęcona jest wolności religijnej w kontekście praw pacjenta o. Maciej Ziębiec, który przez kilka miesięcy posługiwał jako kapelan w szpitalu covidowym na stadionie narodowym w Warszawie mówi o pozytywnym doświadczeniu swojej posługi wśród chorych. Rozważa, dlaczego korzystanie z sakramentów i życie religijne jest istotne dla przebywających w szpitalu. Opowiada także o tym, jakie znaczenie ma obecność symboli religijnych w salach szpitalnych. Porusza problematykę wielowyznaniowego duszpasterstwa, przejawów […]

Czytaj dalej
7 października 2021
prof. dr hab. Viara Maldjieva, Przemoc werbalna wobec wierzących

Przemoc jest zamachem na trwałość, równowagę, szczęście i prawdziwe dobro człowieka i rodziny. Osoby doświadczające przemocy to nierzadko członkowie rodzin chrześcijańskich, najczęściej katolickich. Religijność, jako znaczący fakt życia psychospołecznego może ułatwiać lub utrudniać proces ujawniania przemocy i szukania pomocy. Prof. dr hab. Viara Maldjieva z Katedry Bałkanistyki UMK w nagranym dla Laboratorium Wolności Religijnej podcaście pt. „Przemoc werbalna wobec wierzących” rozważa, w jakim sensie można mówić […]

Czytaj dalej
10 sierpnia 2021
dr Piotr Chrzczonowicz, Próby ograniczenia praw osób wierzących w obszarze działalności gospodarczej i sposoby im zapobiegania

W naszym najnowszym podcaście Piotr Chrzczonowicz doktor nauk prawnych, karnista, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pochyla się nad problematyką prawa karnego jako instrumentu ochrony wolności religijnej. Rozważamy, czy prawo karne jako instrument ochrony wolności religii, sumienia i wyznania powinno chronić wolność religijną. Szukamy również odpowiedzi na pytanie, czy przestępstwa, które godzą w wolność religijną, są istotnym i zauważalnym […]

Czytaj dalej
3 czerwca 2021
Ks. dr hab. Cezary Smuniewski, Wolność religijna a bezpieczeństwo narodowe

Ks. dr hab. Cezary Smuniewski, doktor habilitowany nauk teologicznych oraz nauk o bezpieczeństwie, profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuki Wojennej oraz profesor naukowo-techniczny na Uniwersytecie Warszawskim skupia się na problematyce wolności religijnej a bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie przedstawia sposób budowy przestrzeni polskiej wolności religijnej oraz roli religii w kontekście tworzenia bezpieczeństwa narodowego. Ponadto rozważa zależność pomiędzy bezpieczeństwem personalnym widzianym z perspektywy bezpieczeństwa narodowego, a wolnością religijną. Pojawią się również odpowiedzi […]

Czytaj dalej
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content