Regulowanie religii w dobie globalizacji – warsztaty

Regulowanie religii w dobie globalizacji – warsztaty

W dniu 17 listopada 2023 roku Laboratorium Wolności Religijnej zorganizowało na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie warsztaty pt. „Regulowanie religii w dobie globalizacji” dla studentów prawa i kierunków pokrewnych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz osób zaangażowanych w ochronę, prewencję i promocję wolności religijnej.

Zaproszeni eksperci, praktycy jak i naukowcy, specjalizujący się w obszarze ochrony praw człowieka, w tym wolności religijnej, wygłosili wykłady wyposażające uczestników w pakiet konkretnej i interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji do zastosowania w codziennej praktyce zawodowej.

Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze aspekty prawnej ochrony religii i wyznania w społeczeństwie wielowyznaniowym. Udział w warsztatach dał również uczestnikom możliwość skorzystania z bogatego doświadczenia zaproszonych specjalistów.

Termin:

17 listopada 2023 r. (piątek), godz. 8.00-10.00

Miejsce:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ul. Dybowskiego 13, 10-723 Olsztyn Sala: C 1.03

Kontakt:
kontakt@laboratoriumwolnosci.pl

Udział w warsztatach pozwolił uczestnikom na:

  • poznanie współczesnych zagrożeń dla wolności religijnej
  • zdobycie wiedzy na temat patologicznych zjawisk wymierzonych w wolność wyznaniową (mowa nienawiści, wandalizm ideologiczny)
  • zapoznanie się z zasadami odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
  • dowiedzenie się o najnowszych trendach w zakresie przeciwdziałania przestępczości i patologiom społecznym wymierzonym w wolność religijną
  • nauczenie się jak postępować w przypadku naruszeń wolności religijnej wobec jednostek i grup wyznaniowych
  • spotkanie specjalistów, którzy omówili tematy związane z wyzwaniami i trudnościami napotykanymi w prawnej ochronie oraz prewencji i promocji wolności religijnej

PROGRAM

8:00 Rozpoczęcie
Wystąpienia:

  • Dr Maciej Duda (Laboratorium Wolności Religijnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Mowa nienawiści na tle wyznaniowym
  • Dr Joanna Narodowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Wandalizm zabytków sakralnych
  • Dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

9:30 Dyskusja

Prelegenci

Maciej Duda

Dr Maciej Duda

Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki WPiA UWM. Obronił pracę doktorską na temat: „Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne”. Autor ponad 80 publikacji naukowych. Stypendysta Fundacji Lesława A. Pagi, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Erasmus+ Staff Mobility Programme. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytecie Mikołaja Romera w Wilnie oraz Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Członek European Society of Criminology, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, International Union for Conservation of Nature oraz European Crime Prevention Network. Kierownik dwóch i wykonawca w sześciu grantach naukowych. Odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za umacnianie suwerenności RP poprzez rozwój nauki.

Joanna Narodowska

Dr Joanna Narodowska

Adiunkt w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki WPiA UWM. Autorka ponad 60 publikacji naukowych z zakresu kryminologii i prawa karnego. Stypendystka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Erasmus+ Staff Mobility Programme. Odbyła staże naukowe na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, Uniwersytecie Mikołaja Romera w Wilnie oraz Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Członek European Society of Criminology, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, International Union for Conservation of Nature, European Crime Prevention Network oraz Green Criminology Working Group. Kierownik jednego i wykonawca w sześciu grantach naukowych.

Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska

Dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego WPiA UWM. Doktorat nt. „Rola pokrzywdzonego w sprawie o porwanie dla okupu – aspekty prawno-wiktymologiczne” obroniony w 2013 roku na WPiA UWM. Radca prawny, Inspektor Ochrony Danych, wykładowca studiów podyplomowych „Inspektor ochrony danych” oraz „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego”, stypendystka programu Erasmus+, autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu procesu karnego i nauk pokrewnych.

Warsztaty dla prawników
Warsztaty dla prawników - plakat
Data: 17 listopada 2023
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content