I międzynarodowy kongres

wolności religijnej i przekonań

I Międzynarodowy Kongres

Wolności Religijnej i Przekonań

I Międzynarodowy Kongres Wolności Religijnej i Przekonań - Barcelona, 2-3 czerwca 2022

W dniach 2-3 czerwca 2022 r. w Barcelonie odbył się I Międzynarodowy Kongres Wolności Religijnej i Przekonań, zwołany przez Katedrę Wolności Religijnej i Przekonań Blanquerna (URL) oraz Generalną Dyrekcję Spraw Religijnych (DGAR) Departamentu Sprawiedliwości Generalitat de Catalunya. Miejscem spotkania ponad 150 ekspertów z pięciu kontynentów świata był budynek biblioteki Wydziału Komunikacji i Stosunków Międzynarodowych Blanquerna. W ciągu dwóch dni w dwudziestu pięciu panelach dyskusyjnych prowadzonych w języku hiszpańskim, katalońskim i angielskim teoretycy oraz praktycy zaangażowani w ochronę praw człowieka omówili najważniejsze problemy dotyczące korzystania z wolności religijnej w takich obszarach jak zdrowie, edukacja, media komunikacyjne, zarządzanie jednostkami administracyjnymi w zakresie różnorodności religijnej oraz dialog międzyreligijny.
W uroczystości inauguracyjnej wzięli udział Minister Sprawiedliwości Generalitat de Catalunya Lourdes Ciuró, Rektor Uniwersytetu Ramon Llull - dr Josep Maria Garrell oraz Kierownik Katedry Wolności Religijnej i Przekonań - dr Miriam Diez. Minister Sprawiedliwości przypomniała że „w czasach, gdy globalizacja ma tendencję do homogenizacji, konieczne jest uznanie pluralizmu i właśnie dzięki temu uznaniu poprawiamy spójność społeczną”.
W panelu dotyczącym chrześcijaństwa we współczesnym społeczeństwie wystąpili prof. Sasa Horvat oraz dr Weronika Kudła, którzy zaprezentowali działania podejmowane przez Laboratorium Wolności Religijnej w Polsce w kontekście sporządzanych co roku raportów dotyczących przypadków naruszeń wolności religijnej w Polsce. Była to okazja do wymiany uwag metodologicznych z dr. Martinem Kuglerem, prezesem Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie. W panelu wystąpili także o. Joby Kappipparambil z Obserwatorium Blanquerna, który przedstawił sytuację mniejszości chrześcijańskiej w Indiach oraz Khalid Shehzad z Dorothea Center for Special Children zaangażowany w obronę chrześcijan w Pakistanie.
Podczas sesji kończącej kongres profesor statystyki dr. Àlex Escolà, członek Katedry Wolności Religijnej i Przekonań Blanquerna, zaprezentował Międzywyznaniową Skalę Wolności Religijnej Blanquerna BIRF-S (Escala Interconfessional Blanquerna sobre la Llibertat Religiosa). Jest to nowe narzędzie, które pozwoli mierzyć poziom wolności religijnej w oparciu o prawo, fakty i indywidualne postrzeganie w zależności od środowiska i doświadczenia. Dziekan Wydziału Komunikacji i Stosunków Międzynarodowych Blanquerna dr inż. Josep-Lluís Micó zapowiedział, że 7 września zostanie przedstawiony pierwszy raport na temat wolności religijnej w Katalonii, cyfrowa mapa ze zbiorem przypadków i narzędziem do pomiaru tego podstawowego prawa.
Druga edycja kongresu odbędzie się w 2024 roku. Fotorelacja z wydarzenia dostępna poniżej:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content