Ograniczenia i naruszenia

wolności religijnej

Ograniczenia i naruszenia

Wolności Religijnej

Ograniczenia i naruszenia wolności religijnej. Perspektywa krajowa i międzynarodowa - Warszawa, 2-3 września 2022

W dniach 2-3 września br. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Ograniczenia i naruszenia wolności religijnej. Perspektywa krajowa i międzynarodowa” zorganizowana przez Centrum Badań Polityki Europejskiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Mary Ann Glendon z Harvard University, była ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej. W swoim wystąpieniu skoncentrowała się ona na widocznej zarówno w USA, jak i w Europie Zachodniej tendencji marginalizowania wolności religijnej oraz redukowania jej do wolności słowa i zgromadzeń. W wydarzeniu udział wzięli również m.in. prof. Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki, a także dr Marcin Romanowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W panelu dyskusyjnym „Wolność religijna – perspektywa indywidualna i kolektywna” działalność Laboratorium Wolności Religijnej zaprezentował prof. Sasa Horvat z Uniwersytetu w Rijece. W panelu dotyczącym antyreligijności i praktyk naruszeń wolności religijnej prof. Marcin Warchoł z Uniwersytetu Warszawskiego, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. praw człowieka, przypomniał, że wolność religijna to jedyne prawo obywatelskie, które przekracza sferę doczesności. Przytoczył też istotne w tym kontekście dane statystyczne wskazujące, że ok. 1/4 popełnianych w Europie przestępstw z nienawiści dotyczy chrześcijan. W Polsce również widoczna jest tendencja wzrostowa przypadków naruszeń wolności religijnej. Dane wskazują, że nastąpił wzrost o 1400% ilości postępowań karnych dotyczących przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania (ze 168 spraw w 2015 r. do liczby 2435 w ostatnich latach). Pierwszy dzień konferencji zakończono dyskusją pod tytułem „Wolność religijna w debacie publicznej” z udziałem publicystów i dziennikarzy.
W drugim dniu konferencji prelekcje wygłosili m.in. prof. Fernando Simon Yarza z Uniwersytetu Navarry oraz dr David Trimble z waszyngtońskiego Religious Freedom Institute. Prof. Yarza przedstawił temat akademickiej wolności słowa, mowy nienawiści i „fobicznej” kultury wykluczenia. Natomiast dr Trimble podjął temat widocznej w orzecznictwie amerykańskim batalii o ochronę godności i sumienia w opiece nad pacjentem i podejmowanych przez niego wyborach. Ostatnim punktem konferencji była debata przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczącą roli NGO w monitorowaniu stanu przestrzegania wolności religijnej, którą poprowadził ks. dr Tomasz Huzarek, kierownik projektu Laboratorium Wolności Religijnej. W panelu tym wystąpili Mansour Borji (Article 18), Maria Garcia (Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia), dr Ewelina Ochab (Coalition for Genocide Response), Adam Surmacz (Fidei Defensor) oraz Łukasz Wilczyński (Open Doors). Uroczystego podsumowania obrad i zamknięcia konferencji dokonał prof. Jarosław Szymanek z Centrum Badań Polityki Europejskiej.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna poniżej:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content