nasze

działania

nasze

działania

Działalność Laboratorium Wolności Religijnej ma prowadzić do podniesienia poziomu świadomości społecznej w aspekcie:

  • istnienia, a wręcz obserwowanego nasilenia naruszeń wolności sumienia i religii oraz przestępczości na tle religijnym,
  • zapobiegania tym zjawiskom,
  • rozpoznawania przyczyn i mechanizmów przestępstw skierowanych przeciw osobom wierzącym,
  • skutecznego reagowania na akty: znieważania, dyskryminacji, wrogości czy nienawiści w stosunku do osób wierzących oraz łamania prawa do wolności sumienia i religii.

 

Ośrodek informacyjno-konsultacyjny

Ośrodek informacyjno-konsultacyjny ma służyć dotarciu do osób, które doświadczyły naruszenia wolności sumienia i religii, oraz ofiar przemocy na tle wyznaniowym. Działalność Ośrodka jest ukierunkowana na udzielenie takim osobom potrzebnego wsparcia w zakresie kontaktu z odpowiednimi instytucjami, a także upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych gwarantujących wolność sumienia i religii.

 

Materiały eksperckie i publikacje popularyzatorskie

Opracowujemy i udostępniamy materiały eksperckie, rekomendacje merytoryczne do programów nauczania obejmujących tematykę wolności religijnej oraz treści i publikacje o charakterze popularyzatorskim rozpowszechniane za pośrednictwem różnorodnych kanałów komunikacji. Do naszych najważniejszych inicjatyw należą:

  • aktywna internetowa mapa naruszeń wolności religijnej,
  • cykl wypowiedzi eksperckich „Akademia Wolności”,
  • blogosfera wolnościowa,
  • interdyscyplinarny internetowy „Słownik wolności religijnej”.

 

Edukacja i prewencja

Kierujemy nasze działania do środowisk o największym wpływie na edukację i kształtowanie opinii publicznej: nauczycieli, prawników, dziennikarzy oraz do szerokich grup społecznych. Teorię wspieramy praktyką w formie szkoleń, warsztatów, eventów o zasięgu międzynarodowym, krajowym i regionalnym.

 

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

Głównym akcentem całorocznych działań Laboratorium są obchody Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (22 sierpnia). Został on ustanowiony w 2019 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako reakcja na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę. W 2020 roku w organizowane przez nas obchody zaangażowało się wiele urzędów i instytucji kultury, które podświetliły na czerwono swoje budynki. Na Górze Zamkowej w Dobrzyniu nad Wisłą zapaliliśmy pochodnie i odmówiliśmy modlitwę w intencji prześladowanych. Idea Dnia znalazła także wyraz w modlitwie przedstawicieli różnych wyznań podczas spotkania ekumenicznego „Wisła łączy”, które odbyło się w ramach Festiwalu Wisły. Więcej informacji na temat obchodów tutaj.

Home
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content