wolność religijna

i inne prawa człowieka:

zagrożenia i trendy

Wolność religijna i inne prawa człowieka: zagrożenia i trendy

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
„Wolność religijna i inne prawa człowieka: zagrożenia i trendy”

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA REFERATÓW
Data: 31 maja — 2 czerwca 2023 r.
Miejsce: Toruń, Polska

 

Opis
Mamy przyjemność zaprosić naukowców i praktyków na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Wolność religijna i inne prawa człowieka: zagrożenia i trendy”, zaplanowaną w dniach 31 maja — 2 czerwca 2023 r. w Toruniu (Polska). Konferencja zostanie zorganizowana w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej” realizowanego przez Fundację Pro Futuro Theologiae działającą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konferencja ma na celu omówienie głównych zagadnień związanych z ochroną i promocją wolności religijnej na styku z innymi prawami człowieka. Konferencja odbędzie się w ciągu trzech dni w środowisku sprzyjającym zarówno naukowej refleksji, jak i dyskusji.
W wydarzeniu weźmie udział wielu prawników, filozofów i teologów, naukowców, edukatorów, badaczy, przedstawicieli grup społeczeństwa obywatelskiego, praktyków i dziennikarzy z całego świata, aby lepiej zrozumieć aktualne zagrożenia i trendy związane ze złożoną naturą wolności religijnej w życiu publicznym, widzianej z różnych perspektyw.

Serdecznie zapraszamy naukowców i praktyków do zgłaszania propozycji poszczególnych referatów, poruszających takie zagadnienia jak:

  1. Pojawiające się wyzwania dla wolności religii lub przekonań w kontekście społeczeństwa obywatelskiego, w tym obrońców praw człowieka
  2. Zagrożenia obecności wypowiedzi religijnych, instytucji religijnych i osób wierzących w różnych kontekstach życia publicznego oraz sposoby przeciwdziałania dyskryminacji i nadużyciom ze względu na religię lub światopogląd
  3. Promowanie poszanowania wolności religii lub przekonań wśród innych praw człowieka w obszarze edukacji

Propozycje wystąpień składające się ze streszczenia (nie więcej niż 300 słów) oraz krótkiej biografii (nie więcej niż 400 słów) należy przesyłać na adres:
conference@laboratoriumwolnosci.pl

Termin rejestracji na konferencję wraz ze złożeniem streszczenia upływa 1 kwietnia 2023 r. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji wystąpienia zostanie przekazana autorom do 15 kwietnia 2023 r. Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie ich adekwatności do tematu konferencji i ogólnej spójności programu konferencji.

Informujemy, że konferencja odbędzie się w języku angielskim w formie stacjonarnej. Nie ma opłaty za udział. Jednak od uczestników, których propozycja wystąpienia zostanie przyjęta, oczekuje się, że we własnym zakresie pokryją koszty podróży i zakwaterowania.

Organizatorzy zamierzają wydać publikację zawierającą prezentacje i materiały konferencyjne. Każdy uczestnik deklarujący aktywny udział w konferencji zostanie zaproszony do przygotowania tekstu do druku. Teksty zostaną przyjęte do publikacji po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

 

Ważne daty
Termin składania artykułów: 1 kwietnia 2023 r.
Data konferencji: 31 maja – 2 czerwca 2023 r.

W celu uzyskania dalszych informacji lub zapytań prosimy o kontakt z komitetem organizacyjnym pod adresem:
conference@laboratoriumwolnosci.pl

Więcej o projekcie można znaleźć na naszej stronie.

 

Program
Program naszej konferencji „Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym – między sztuką a medycyną” z 2021 roku można znaleźć tutaj:
Konferencja 2021 - Program

 

Czekamy na Państwa propozycje i zapraszamy do Torunia!

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
[ninja_form id=2]
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
[ninja_form id=2]
Skip to content