RAPORTY

laboratorium

RAPORTY

laboratorium

Raport został przygotowany i opublikowany przez Laboratorium Wolności Religijnej, aby uświadamiać społeczeństwo o chwiejnej sytuacji tolerancji religijnej w Polsce. Media oraz społeczeństwo nadmiernie marginalizuje problem naruszeń na tle religijnych, co obecnie przyczyniło się do wzrostu liczby aktów na sferę wolności wyznaniowej zakończonych brakiem jakiejkolwiek interwencji prawnej. Stąd też każde wsparcie w odbudowie stabilnej sytuacji jest istotne. 

"Raport przedstawiający przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej w Polsce w 2020

Publikowany przez Laboratorium Wolności Religijnej „Raport przedstawiający przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej w Polsce w 2020 r.” to pierwsze tego typu opracowanie w Polsce ukazujące w sposób maksymalnie zobiektywizowany i przejrzysty skalę naruszeń wolności religijnej. Obala on mit o uprzywilejowanej pozycji chrześcijan, a zwłaszcza katolików, w polskiej przestrzeni publicznej.To, co wyróżnia raport na tle innych tego typu dokumentów to przyjęta metodologia badań oparta o potwierdzone doniesienia medialne. Takie podejście do tematu pokazuje, że w ponad połowie przypadków ataków na sferę wolności wyznaniowej nie podjęto żadnej interwencji prawnej w celu wykrycia sprawców i zbadania okoliczności ich wystąpienia, mimo że fakt ich dokonania nie budzi wątpliwości, skoro większość naruszeń dotyczy dewastacji miejsc kultu oraz znieważania określonej grupy wyznaniowej. Przekazy medialne są niepokojące. Co więcej, prawie każdego dnia słyszymy o nowym przypadku ataku na wolność religijną w Polsce, co każe nam pytać o stan świadomości społecznej, a także prawnej w kontekście tolerancji religijnej. Wrogość wobec religii nie uderza bowiem nagle i z całą mocą, ale rodzi się powolnie, czasem nawet niezauważalnie, przybierając w przestrzeni publicznej zamaskowaną formę bagatelizowanych z początku naruszeń. Raport pokazuje, że od wieków podziwiana i wyróżniająca Polskę na tle innych państw tolerancja religijna obecnie się chwieje. Stąd też rodzi się konieczność jej wsparcia, docenienia oraz ukształtowania po części od nowa w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie. Projekt Laboratorium Wolności Religijnej stawia sobie za cel nie tylko udzielanie pomocy osobom poszkodowanym, ale przede wszystkim uświadamianie, że o wolność religijną należy dbać, bo tylko wzajemne zrozumienie i szacunek są kluczem do pokojowego współistnienia osób wierzących i niewierzących.

 

Raport 2020

Prezentowany raport ukazuje 311 przypadków naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku podanych do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów oraz zgłoszonych do Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego Laboratorium Wolności Religijnej.

Opublikowany raport stanowi aktualizację "Raportu przedstawiającego przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej w Polsce w 2020 r." udostępnionego w marcu 2021 r. Prezentowany dokument zawiera poszerzoną liczbę zdarzeń o 31 aktów naruszeń zgłoszonych do Laboratorium Wolności Religijnej po dacie publikacji wcześniejszej wersji raportu, zawierającej 280 przypadków naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce, oraz zaktualizowane dane statystyczne.

pdf_icon
Raport 2020 r.

Naruszenia podzielono na siedem kategorii:

 • Fizyczne ataki na osoby wierzące(duchownych i świeckich)
 • Niszczenie i znieważanie miejsc kultu (kościoły, kapliczki, cmentarze)
 • Niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej (krzyże, figurki, obrazy świętych)
 • Ograniczanie publicznego wyznawania wiary (złośliwe zakłócanie sprawowania aktów religijnych: modlitwy, liturgii)
 • Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne (ograniczanie praw z powodu wyznawanej wiary)
 • Nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej
 • Inne

Raport 2019
Prezentowany raport ukazuje 72 przypadki naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku podanych do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów.

pdf_icon
Raport 2019 r.

Naruszenia podzielono na sześć kategorii:

 • Fizyczne ataki na osoby wierzące(duchownych i świeckich)
 • Niszczenie i znieważanie miejsc kultu (kościoły, kapliczki, cmentarze)
 • Niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej (krzyże, figurki, obrazy świętych)
 • Ograniczanie publicznego wyznawania wiary (złośliwe zakłócanie sprawowania aktów religijnych: modlitwy, liturgii)
 • Dyskryminacja ze względu na przekonania religijne (ograniczanie praw z powodu wyznawanej wiary)
 • Nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej
Powrót
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content