PIKNIK WOLNOŚCI

Wyznanie religii do Twoje prawo

Toruń

4 czerwca 2022 r.

Gdańsk

19 czerwca 2022 r.

Wrocław

21 sierpnia 2022 r.

Łódź

4 września 2022 r.

Piknik wolnościowy

Laboratorium Wolności Religijnej działające w ramach Fundacji Pro Futuro Theologiae zachęca do udziału w cyklu spotkań pod nazwą Pikniki Wolności. Pikniki odbędą się w czterech polskich miastach, których mieszkańcy od wieków tworzą społeczeństwo wielu wyznań i religii, gdzie obok siebie mieszkają m.in. protestanci, wyznawcy judaizmu oraz katolicy. Pikniki odbędą się kolejno w: 

  • Toruniu, dnia 4 czerwca 2022 roku,
  • Gdańsku, dnia 19 czerwca 2022 roku,
  • Wrocławiu, dnia 21 sierpnia 2022 roku,
  • Łodzi, dnia 4 września 2022 roku.

Wydarzenia miały formę spotkań z lokalną społecznością. Ich celem było przybliżenie znaczenia idei wolności religijnej jako konstytucyjnego prawa oraz wartości. Wolność religijna jest fundamentem funkcjonowania społeczeństwa − umożliwia wierzącym i niewierzącym pokojową koegzystencję.

Celem spotkań było uwrażliwienie opinii publicznej na trudną sytuację chrześcijan na świecie. Uczestnicy mogli na konkretnych przykładach poznać problematykę naruszeń wolności religijnej zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i międzynarodowej.
Jednocześnie podczas tych spotkań udzielane było wsparcie merytoryczne tym, którzy borykają się na co dzień z ograniczaniem możliwości wyznawania swojej wiary. Uczestnicy mieli możliwość dowiedzenia się jak reagować na takie sytuacje oraz o przysługujących każdej jednostce prawach. Podczas pikników posłużyły do tego celu tematyczne namioty, w których eksperci z dziedziny prawa, teologii czy psychologii przybliżali temat łamania wolności religijnej oraz sposobów jej obrony. W specjalnie przygotowanym punkcie konsultacyjnym można było zgłosić sytuacje mające znamiona łamania prawa do wolności religijnej. Było to uzupełnienie działalności Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego, z którym można kontaktować się przez naszą stronę internetową (link:. https://laboratoriumwolnosci.pl/formularz-zgloszeniowy/). Ośrodek świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami przeciwko wolności sumienia i wyznania, m.in. udziela porad i opinii oraz przyjmuje zgłoszenia przypadków naruszeń.

Dbajmy o wolność wyznawania religii.
Dziękujemy za Waszą obecność.

Fotorelacja

Obejrzyj fotorelację z Pikników Wolności

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content