Debaty online

WOLNOŚĆ RELIGIJNA W EDUKACJI DZIECKA – NASTOLATKA – STUDENTA – CZŁOWIEKA DOJRZAŁEGO

- Stawianie pytań, szukanie odpowiedzi, tworzenie kultury dialogu -

O tym, że świadomość wolności religijnej wzrasta wraz z wiekiem nie trzeba nikogo przekonywać. Świadomy rodzic wychowuje swoje dziecko zgodnie ze swoimi przekonaniami i jako pierwszy kształtuje wrażliwość religijną swojego dziecka. Środowisko szkolne dla dziecka to z kolei pierwsze miejsce, w którym dostrzega różnorodność świata, osób i postaw, także w odniesieniu do religii. Doświadczenia etapu szkolnego mają realne przełożenie na późniejsze decyzje i motywacje nastolatka, który z bagażem doświadczeń wieku młodzieńczego i wystarczająco ukształtowaną już tożsamością wkracza w środowisko akademickie, w którym ma szansę podjąć krytyczną autorefleksję na temat swojej tożsamości jednostkowej.

Człowiek dojrzały, z wypracowaną skalą wartości, potrzeb i oczekiwań oraz zbiorem zachowań i postaw wobec spraw dotyczących życia jednostkowego, rodzinnego i społecznego staje się kolejnym ogniwem wielopokoleniowego łańcucha wzajemnych oddziaływań na sferę świecką i wyznaniową. Siłą, która spaja kolejne generacje polskich obywateli jest edukacja w duchu tolerancji religijnej.

Czy jednak jesteśmy świadomi roli jaką pełni edukacja w kształtowaniu naszych poglądów dotyczących znaczenia religii w życiu społecznym? Czy potrafimy korzystać z naszej wolności religijnej w życiu społecznym? Czy w zmieniającej się i wielokulturowej rzeczywistości wiemy w jaki sposób mamy wychowywać i edukować przyszłe pokolenia Polaków/obywateli szanujących w takim samym stopniu różnorodność wyznaniową, co bezwyznaniowość? Stawiajmy pytania, szukajmy odpowiedzi, a przede wszystkim rozmawiajmy!

Laboratorium Wolności Religijnej zaprasza na cykl debat dotyczących wolności religijnej w obszarze edukacji. Obecnie wolność religijna często bywa postrzegana jako siła dzieląca, a nie spajająca społeczeństwo. Kluczem do zmiany nastawienia wobec znaczenia i wartości wolności religijnej jest właściwe edukowanie, wychowywanie i kształtowanie postaw sprzyjających budowaniu relacji społecznych opartych na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu różnorodności wyznań, jak i samej bezwyznaniowości. O tym kto, gdzie i jak ma realizować to ważne dla każdego z nas zadanie i z jakimi trudnościami trzeba się zmierzyć chcemy rozmawiać ze specjalistami w dziedzinie edukacji, aby stworzyć interdyscyplinarne forum wymiany poglądów i idei na temat miejsca religii na każdym z etapów kształcenia dziecka, nastolatka, studenta oraz człowieka dojrzałego. Laboratorium Wolności Religijnej mając w pamięci ustanowiony przez ONZ w 2019 r. Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy (MDUOAP) ze względu na Religię lub Wyznanie, który przypada na 22 sierpnia wybiera 22. dzień następujących po sobie miesięcy wiosny 2021 roku, aby rozmawiać o tym, jak Mądrze Dokształcać, Uczyć Odpowiedzialności i Akceptować Pluralizmy.

22 marca - Wolność religijna w edukacji dziecka

22 kwietnia - Wolność religijna w edukacji nastolatka

22 maja - Wolność religijna w edukacji studenta

22 czerwca - Wolność religijna w edukacji człowieka dojrzałego

Patroni medialni:

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content