MATERIAŁY

EKSPERCKIE

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

W ramach naszej działalności naukowo-badawczej opracowujemy materiały eksperckie szczegółowo analizujące wybrane zagadnienia dotyczące tematyki wolności religijnej. Poszczególne publikacje poświęcone są prawnej ochronie wolności sumienia i religii w różnych obszarach życia. Zapraszamy do lektury.

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Ministerstwo SprawiedliwościFundusz Sprawiedliwości
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content