AKTUALNOŚCI

16 września 2021
Wolność religijna na świecie, stan na 16.09.2021 r.

WASZYNGTON, USA: MARSZ SOLIDARNOŚCI Z PRZEŚLADOWANYMI CHRZEŚCIJANAMI 25 września w Waszyngtonie po raz kolejny odbędzie się Marsz dla Męczenników. Wydarzenie rozpoczną i zakończą przemówienia licznych mówców motywacyjnych, w tym założycielki organizacji For the Martyrs, jak również działaczy humanitarnych. W programie również koncert zespołu Radiant Worship. Rok temu, 5 września 2020, Marsz dla Męczenników odbył się w Long Beach. w stanie Kalifornia. Zmiana miejsca […]

2 września 2021
Sytuacja mniejszości religijnych w Afganistanie

Największą grupą wyznaniową po muzułmanach sunnickich w Afganistanie są muzułmanie szyiccy. Reprezentowani są w większości przez Hazarów, którzy po Pasztunach są największą grupą etniczną Afganistanu, stanowią 9% populacji. Oprócz innych wyznań muzułmańskich, do mniejszości religijnych należą m.in. sikhowie, hinduiści, chrześcijanie i bahaici. W Afganistanie znajduje się aktualnie również jeden zadeklarowany wyznawca judaizmu. Michelle Bachelet, rzeczniczka UNHCR, wyraziła ostatnio zaniepokojenie o przyszłość mniejszości etnicznych i religijnych, biorąc pod uwagę […]

27 sierpnia 2021
22 sierpnia - Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Podsumowanie obchodów 2021

W 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Podobnie jak w roku ubiegłym, Laboratorium Wolności Religijnej koordynowało tegoroczne obchody Dnia w Polsce. Również i tym razem działania podjęte dla uczczenia pamięci o prześladowanych za wiarę spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony mediów, instytucji kultury i samorządów.   MDUOAP w mediach 20 sierpnia w Warszawie […]

20 sierpnia 2021
Konferencja prasowa przed MDUOAP

22 sierpnia przypada Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Dzień został ustanowiony 28 maja 2019 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, z inicjatywy polskiej dyplomacji reprezentowanej przez ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza. Rolą święta jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na trudną sytuację ofiar prześladowań, a jednocześnie pobudzenie do respektowania praw mniejszości wyznaniowych i propagowania tolerancji religijnej. […]

16 sierpnia 2021
Wolność religijna na świecie, stan na 16.08.2021 r.

UKRAINA – ROSYJSKIE WŁADZE NA KRYMIE ZAKAZUJĄ ODPRAWIANIA LITURGII Od marca 2014 r. rosyjskie władze okupacyjne wszelkimi sposobami utrudniały działalność wspólnot ukraińskiego Kościoła prawosławnego, pozbawiając je możliwości sprawowania kultu, z pomocą między innymi lokalnych rosyjskich sądów. Do najsłynniejszych incydentów należą próby przejęcia na drodze sądowej terenów katedry Świętych Włodzimierza i Olgi w Symferopolu, nakaz, by gmina wyburzyła kościół zbudowany w mieście Eupatoria na krótko przed okupacją […]

5 sierpnia 2021
Wolność religijna na świecie, stan na 5.08.2021 r.

 FRANCJA Projekt ustawy przeciw islamowi zagraża również wolności religijnej chrześcijan 16 lutego przegłosowany został projekt ustawy, nazywana obecnie prawem separatystycznym bądź prawem wspierającym wartości republikańskie. Pierwszy Minister Jean Castex zaznaczył już w grudniu, że ta „ustawa nie jest ustawą przeciw religiom ani też w szczególności przeciw religii muzułmańskiej. Jest to prawo wyzwolenia w obliczu religijnego fanatyzmu”. Prawo miało regulować między innymi […]

22 lipca 2021
Wolność religijna w krajach o rządach autorytarnych

KUBA – REPRESJE WOBEC DUCHOWNYCH PODCZAS MANIFESTACJI PRZECIWKO KOMUNISTYCZNEJ WŁADZY Castor José Álvarez Devesa, katolicki ksiądz, został aresztowany i pobity 11 lipca w Camagüey. Został wypuszczony w poniedziałek, po niedzielnej milczącej manifestacji wspólnoty katolickiej przed miejscem przetrzymywania duchownego. Wielebny Jatniel Peréz, rektor Seminarium Biblijnego Williama Carey oznajmił przez media społecznościowe, że aresztowano też dwóch pastorów Bereańskiej Misji Baptystów w Matanzas: Yéremiego Blanco Ramíreza […]

8 lipca 2021
Wolność religijna na świecie, stan na 8.07.2021 r.

PAKISTAN – CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA WALCZY O PRZETRWANIE Jak podaje informator Kościoła Katolickiego, do roku 2010 w Pakistanie działały 504 chrześcijańskie placówki edukacyjne, obecnie jest ich 355. Badania, które przeprowadził Suneel Malik z Centre for Social Justice wykazały bardzo dużą różnicę w wynikach nauki między uczniami chrześcijańskimi a muzułmańskimi na niekorzyść tych pierwszych. Jednocześnie Malik wykazał, że 79 procent szkół chrześcijańskich mieści się w najuboższych […]

24 czerwca 2021
Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie 2021

22 sierpnia to Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (#MDUOAP). Ustanowiono go w 2019 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w reakcji na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę. Dołącz do obchodów! 22 sierpnia, godz. 21.00 W całej Polsce podświetlone zostaną budynki urzędów i instytucji kultury, a także obiekty użyteczności publicznej. W ramach osobistego upamiętnienia ofiar prześladowań zapalimy świece i znicze. […]

24 czerwca 2021
Wolność religijna na świecie. Wybrane wiadomości – czerwiec 2021

LONDYN, WIELKA BRYTANIA – KOBIETA, KTÓRA STRACIŁA PRACĘ Z POWODU SWOICH POGLĄDÓW O BIOLOGICZNYCH UWARUNKOWANIACH PŁCI WYGRYWA APELACJĘ W SĄDZIE PRACY Maya Forstater, zwolniona w roku 2019 z pracy jako doradca podatkowy, 10 czerwca 2021 wygrała odwołanie w Sądzie Apelacyjnym ds. Zatrudnienia. Przyczyną zwolnienia stały się publikowane przez Forstater tweety dotyczące jej przekonania o biologicznym uwarunkowaniu płci, a uznane przez współpracowników za transfobiczne. Sąd Pracy, od którego decyzji odwoływała […]

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content