blogosfera

wolnościowa

Blogosfera wolnościowa stanowi przestrzeń internetowego dialogu i komentarza.
Tu publikujemy materiały eksperckie, refleksje i wypowiedzi na temat m.in. ochrony wolności sumienia i wyznania oraz reakcje na bieżącą sytuację społeczną i polityczną. Zapraszamy do lektury i udziału w dyskusji!

Komentujemy na gorąco! Chcesz być na bieżąco z naszą aktywnością w mediach? Śledź nas także na Facebooku, Twitterze i YouTube.

5 października 2021
Pandemia i wolność religijna

Wolność religijna jest własnością życia ludzkiego w społeczeństwie. Jest czymś, co dane jest człowiekowi z natury, a nie przez porozumienie społeczne, nie jest zależna od uznania rządzącego lub większości. Z tego powodu powinności moralne związane z wolnością religijną mają charakter naturalny, a zatem muszą być respektowane i chronione przez prawa cywilne. Najważniejszą z tych powinności moralnych jest ochrona przed przymusem w społeczeństwie, ponieważ każdy człowiek powinien móc oddać należną cześć […]

14 września 2021
Wspólnota, czyli wolność w dialogu z odpowiedzialnością

Gdybyśmy spróbowali przyjrzeć się słowom zawartym w tytule tego tekstu – wolności i odpowiedzialności – to zapewne okazałoby się, że ich status jest całkiem różny. O ile bowiem wolność była i pozostaje pojęciem wysoko notowanym w obrębie kultury i języka, o tyle pojęcie odpowiedzialności nie zawsze dobrze się kojarzy. Również myśląc o sobie, mając na względzie naszą ludzką podmiotowość, skłonni jesteśmy ową podmiotowość wyróżniać raczej z uwagi na przysługującą […]

31 sierpnia 2021
Ograniczenia wolności religijnej w społeczeństwie demokratycznym

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, przyjęta 10 listopada 1948 r., zawiera w preambule następujące słowa: ponieważ brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do czynów barbarzyńskich, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, a nadejście świata, w którym istoty ludzkie będą korzystać z wolności słowa i wyznania oraz wolności od strachu i niedostatku, zostało ogłoszone jako najwyższy cel człowieka. Jak widać, wolność wyznania lub wolność religijna jest jedną z wolności, […]

17 sierpnia 2021
Przypadki naruszeń wolności religijnej mniejszości wyznaniowych w Polsce

Działalność Laboratorium Wolności Religijnej ma prowadzić do podniesienia poziomu świadomości społecznej w aspekcie istnienia, a wręcz obserwowanego nasilenia naruszeń wolności sumienia i religii oraz przestępczości na tle religijnym1. Jednym z działań statutowych projektu, mającym na celu zdiagnozowanie i rozpoznanie pełnej skali zjawiska naruszania wolności sumienia i wyznania w Polsce, jest prowadzenie internetowej aktywnej mapy monitoringu, przedstawiającej zgłoszone przypadki przestępstw oraz przejawów dyskryminacji na tle wyznaniowym. Dane o aktach naruszeń […]

10 sierpnia 2021
Wola, samowola i wolność w religii

Czy wolność jest łaską Boga, czy pułapką zastawioną przez diabła? Ks. Józef Tischner 1. Wolność i samowola Wśród wielu zaniedbań współczesnego wychowania i nauczania należy wskazać na wolę i zaniechania w jej formowaniu. Programy nauczania, wysiłki rodziców i nauczycieli często skierowane są tylko w stronę ćwiczenia intelektu i pamięci, i pomijają kształtowanie woli. Jednak zupełne pominięcie tego zadania i brak troski o „nasze chcenie” są nierzadko przyczyną kłopotów człowieka w życiu oraz prowadzą […]

27 lipca 2021
Wandalizm miejsc kultu religijnego

Raport Laboratorium Wolności Religijnej przedstawiający przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej w Polsce w 2020 roku odnotowuje 134 przypadki czynów polegających na niszczeniu i znieważaniu miejsc kultu religijnego. Zachowania takie stanowiły 48% ogółu odnotowanych czynów przeciwko wolności religijnej (280). Według analogicznego raportu z 2019 roku było to 35 czynów, co stanowiło 49% odnotowanych przypadków (72). Występowanie tego zjawiska w wymiarze globalnym potwierdza również […]

13 lipca 2021
Filozoficzne wymiary wolności

Bo są i tacy, którzy w wolności cud Potrafią wmieszać swoich sprawek brud. M. Grechuta   Jeśli rację miał Schelling, twierdząc, że początkiem i końcem wszelkiej filozofii jest problem wolności, to być może właśnie to zagadnienie jest też doskonałą drogą do filozoficznych analiz współczesnej kultury. Wolność i uwolnienie filozofowie często umieszczali na swoich sztandarach. Jednak uwolnienie przez filozofię jest rzadkim zjawiskiem. Wynika to z jakości poszukiwanych przez nią prawd. […]

29 czerwca 2021
O szkodliwości rzekomego prawa do bluźnierstwa, czyli dlaczego warto chronić uczucia religijne w systemie prawnym.

Mogłoby się wydawać, że współczesna kultura bardzo ceni sobie wrażliwość na innych ludzi, wszak często to artyści wielu różnych sztuk byli tymi, którzy stawali w obronie krzywdzonych przez reżimy lub dyskryminowanych za swoje poglądy. Szczycimy się, że u progu XXI wieku wreszcie następuje moment oczywistego dla wszystkich prymatu szacunku nad pogardą czy nienawiścią. Złowrogi wpływ tych postaw był aż nadto widoczny w totalitaryzmach XX wieku, takich jak […]

15 czerwca 2021
Czy współczesne państwo może być neutralne światopoglądowo?

„Gdyby paleta barw społeczeństwa składała się jedynie z koloru niebieskiego, żółtego i czerwonego, wtedy kolor czarny – jako brak koloru – byłby kolorem neutralnym. Skoro jednak część społeczeństwa obrała czerń za swój kolor, nie może on dłużej być uznawany za neutralny” – powiedział obrazowo profesor Joseph Weiler, prezentując stanowisko państw interweniujących w głośnej sprawie Lautsi przeciwko Włochom, która zawisła przed Europejskim Trybunałem Praw […]

8 czerwca 2021
Wolność i polityka

Cel polityki można wyrazić w jednym zdaniu: dzięki wolności politycznej człowiek staje się sobą. K. Jaspers   W roku 2004 Fareed Zakaria wydał książkę pod tytułem The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad (New York 2004), która została na język niemiecki przetłumaczona i wydana pod zmienionym tytułem: Das Ende der Freiheit? Wieviel Demokratie verträgt der Mensch, który można przetłumaczyć na j. […]

1 2 3 5
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content