blogosfera

wolnościowa

Blogosfera wolnościowa stanowi przestrzeń internetowego dialogu i komentarza.
Tu publikujemy materiały eksperckie, refleksje i wypowiedzi na temat m.in. ochrony wolności sumienia i wyznania oraz reakcje na bieżącą sytuację społeczną i polityczną. Zapraszamy do lektury i udziału w dyskusji!

Komentujemy na gorąco! Chcesz być na bieżąco z naszą aktywnością w mediach? Śledź nas także na Facebooku, Twitterze i YouTube.

4 października 2022
Upadek żelaznej kurtyny a obecność wiary w przestrzeni publicznej. Refleksje na gruncie sytuacji w Polsce

Rok 1945 stanowi bez wątpienia ważną cezurę w historii powszechnej oraz historii Polski. W szerszym planie jest to moment pokonania hitlerowskich Niemiec, koniec II wojny światowej, a także początek rywalizacji dwóch bloków, oddzielonych „żelazną kurtyną” – bloku państw komunistycznych, skupionych wokół ZSRR, oraz bloku państw zachodnich, wśród których hegemoniczną pozycję po II wojnie światowej osiągnęły Stany Zjednoczone. Państwa zachodnie, starając się uzasadnić swoją moralną rację w konflikcie, […]

13 września 2022
Niechrześcijanie wspierający obecność chrześcijaństwa w życiu publicznym – przypadek Yorama Hazonego

Badając narrację przedstawianą przez środowiska liberalno-lewicowe, można dojść do wniosku, że prądy sprzyjające sekularyzacji życia publicznego mają tendencję do przedstawiania się jako obrońcy rozmaitych mniejszości. W tym ujęciu, funkcjonowanie religii w przestrzeni publicznej wiąże się z permanentnym zagrożeniem dla mniejszości religijnych ze strony przedstawicieli religii dominującej – ci ostatni bowiem mają mieć skłonność do przymuszania ludzi z grup mniejszościowych do uznania ich dominacji, do uczestniczenia w ich praktykach religijnych […]

30 sierpnia 2022
Cancel culture a wolność religijna

Literatura bywała orężem wielu słusznych spraw. Za pióra chwytali poeci i pisarze, aby przekonywać czytelników do nieupadania na duchu w słusznej walce o wolność, prawdę i godność wszystkich ludzi. Bywały też krytyczne głosy wobec zastanego porządku, podważające dotychczasowe paradygmaty, a czyniono to poprzez powieści, poezję czy szeroko rozumianą literaturę. Nie brakowało w tym powieści, które polemizowały z pewnymi prawdami głoszonymi przez religie dominujące w danych kulturach, w kontekście europejskim dotyczyło to głównie […]

18 sierpnia 2022
#MDUOAP - 22 sierpnia: ochrona miejsc kultu religijnego

Przed nami czwarty z kolei Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (ang. International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief, w skrócie MDUOAP, ang. UNIDVRBV)), który przypada 22 sierpnia. Dzień ten, ustanowiony jednomyślnie podjętą rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ma przypominać całej społeczności międzynarodowej, a więc wszystkim państwom członkowskim, organizacjom międzynarodowym i regionalnym, a także społeczeństwu obywatelskiemu, że „otwarta, […]

9 sierpnia 2022
Ochrona wolności religijnej na świecie – raport Komisji Stanów Zjednoczonych ds. międzynarodowej wolności religijnej za 2021 rok (fragmenty)

Ważną częścią działalności Laboratorium Wolności Religijnej jest współpraca z zagranicznymi organizacjami, zajmującymi się ochroną wolności wyznania i przekonań na całym świecie, a także obserwowanie standardów ochrony wolności religijnej w innych krajach. Obserwacja tych zjawisk w skali międzynarodowej i zapoznanie się z dobrymi praktykami innych organizacji stanowią pomoc przy budowaniu własnych narzędzi wsparcia dla ofiar i skutecznego zapobiegania podobnym sytuacjom w Polsce. Poniżej publikujemy fragment corocznego […]

26 lipca 2022
Co dokładnie wiemy o pochówkach dzieci w Kanadzie? Zaskakujący artykuł profesora historii z Montrealu

Artykuł w Dorchester Review podaje w wątpliwość medialne informacje, przypisujące zbrodnicze działania osobom odpowiedzialnym za szkoły dla Indian 11 stycznia w Dorchester Review ukazał się artykuł[1] dotyczący pochówków przy szkołach katolickich w Kanadzie. Autorem jest Jacques Rouillard, emerytowany profesor Wydziału Historii Uniwersytetu w Montrealu. Ogłoszenie informacji o pochówkach przy Kamloops Indian Residential School. Reakcje na te wydarzenia Autor kwestionuje hipotezy, które doprowadziły do wybuchu antykatolickich […]

13 lipca 2022
Dziewięć zasad przekazywania wiary przez media

Przekazywanie wiary to temat znany już od początków chrześcijaństwa, czyli obecny w historii od dwóch tysięcy lat. Chrześcijanie od zawsze byli świadomi, że mają do przekazania ważne treści, które zostały im objawione i które warto komunikować innym. Jest to także temat jak najbardziej aktualny. Począwszy od Pawła VI, kolejni papieże nie przestają podkreślać konieczności polepszania form mówienia o wierze w środkach masowego przekazu. Kwestia ta pojawia się często w kontekście tzw. […]

5 lipca 2022
Znieważanie religii – prawo czy przestępstwo?

Jedne z ważniejszych dyskusji, które toczą się obecnie w społeczeństwach Zachodu, dotyczą pojęcia wolności. Jak odróżnić wolność od samowoli i anarchii? Gdzie kończy się przestrzeń działania jednostki – jedynie tam, gdzie zaczyna się wolności innej, czy może istnieje pewna przestrzeń dobra wspólnego, która też powinna znaleźć się pod ochroną państwa? Czy rzeczywiście dziś, w XXI wieku, największym zagrożeniem dla wolności człowieka i społeczeństw są nadal państwa, […]

21 czerwca 2022
Trening asertywności jako proaktywny sposób radzenia sobie z doświadczeniem naruszania wolności religijnej

Asertywność określa się niekiedy jako „złoty środek” pomiędzy uległością i agresją w reagowaniu na doświadczenie naruszania własnych granic lub przynależnych praw. Choć w potocznym rozumieniu pojęcie asertywności sprowadza się na ogół do sztuki „mówienia nie”, to w istocie jest to znacznie bardziej złożona i niezwykle przydatna kompetencja społeczna, którą można wykształcić w sobie bez względu na posiadane cechy osobowości. M. Król-Fijewska definiuje asertywność jako umiejętność wyrażania swojego zdania […]

7 czerwca 2022
Wolność religii we współczesnym społeczeństwie - czy monoteizm oznacza przemoc? (II)

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację analizy relacji między stwierdzeniem, że monoteizm jest źródłem przemocy ze względu na swoje roszczenia do prawdy, a rolą wolności w sposobie, w jaki człowiek odnajduje się w osobistej relacji z Bogiem oraz w życiu politycznym i społecznym. Rozpatrywane będą trzy kwestie: 1) wyzwań związanych z roszczeniem do prawdy; 2) relacji między prawdą, wolnością i normami prawnymi; 3) prawdy i rzeczywistości Boga.   Wyzwania związane z roszczeniem do prawdy   […]

1 2 3 7
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content