blogosfera

wolnościowa

Blogosfera wolnościowa stanowi przestrzeń internetowego dialogu i komentarza.
Tu publikujemy materiały eksperckie, refleksje i wypowiedzi na temat m.in. ochrony wolności sumienia i wyznania oraz reakcje na bieżącą sytuację społeczną i polityczną. Zapraszamy do lektury i udziału w dyskusji!

Komentujemy na gorąco! Chcesz być na bieżąco z naszą aktywnością w mediach? Śledź nas także na Facebooku, Twitterze i YouTube.

19 września 2023
Próby ośmieszania wolności religijnej przez ruchy proaborcyjne w Stanach Zjednoczonych

Kontakt człowieka ze sferą sacrum należy do najważniejszych wymiarów życia ludzkiego. Stąd też możność wolnego wyznawania religii należy do katalogu najbardziej podstawowych praw człowieka. Czy jednak zdarza się, że wolność religijna może być ograniczana? Lub, mówiąc precyzyjniej, czy zdarza się, że argumentacja odwołująca się do wolności religijnej jest nadużywana, wykorzystywana do usprawiedliwiania złych czynów? Wydaje się, że z tego typu zjawiskiem mamy obecnie do czynienia w aktualnej debacie […]

5 września 2023
Witaj szkoło, ale jaka? Kilka uwag na rozpoczęcie roku szkolnego – ku przestrodze

System edukacji jest newralgiczną dziedziną funkcjonowania społeczeństwa, gdzie państwo powinno chronić nieukształtowane jeszcze w pełni sumienia i umysły dzieci przed potencjalną indoktrynacją. Należy przy tym pamiętać, że szkoła to nie tylko curriculum, to także zajęcia dodatkowe (realizowane przez zewnętrzne podmioty), nauczyciele z ich poglądami i interpretacją rzeczywistości, wreszcie koleżanki i koledzy… Na progu nowego roku szkolnego warto zadać sobie pytanie, czy w ogóle może istnieć szkoła neutralna, szkoła bez przekazywania wartości, […]

17 sierpnia 2023
#MDUOAP - 22 SIERPNIA: WIERZĄCY, WOLNI, OBECNI

Już po raz piąty 22 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze Względu na Religię lub Wyznanie, który ustanowiło z polskiej inicjatywy Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2019 r. Celem podjętej pięć lat temu rezolucji ONZ było zainicjowanie na forum społeczności międzynarodowej kompleksowych działań prewencyjnych i współpracy na rzecz poprawy mechanizmów prawnych chroniących jednostki i grupy przed nietolerancją, dyskryminacją i przemocą ze względu na religię lub przekonania. Patrząc wstecz wydaje […]

8 sierpnia 2023
Niechrześcijanie o obecności chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej - rabin Daniel Lapin

Kilka miesięcy temu przedstawiliśmy Państwu w jednym z artykułów na blogosferze postać profesora Yorama Hazonego (https://laboratoriumwolnosci.pl/niechrzescijanie-wspierajacy-obecnosc-chrzescijanstwa-w-zyciu-publicznym-przypadek-yorama-hazonego/), izraelsko-amerykańskiego myśliciela, który opowiada się za obecnością religii w życiu publicznym - w tym obecności chrześcijaństwa, gdy mowa o krajach tradycyjnie chrześcijańskich. Ten wyznawca ortodoksyjnego judaizmu nie widzi nic złego w tym, że przestrzeń publiczna wypełniona jest elementami religijnymi - wręcz przeciwnie, uważa on, że dzisiaj największym zagrożeniem dla mniejszości religijnych jest […]

25 lipca 2023
Zastraszany nigeryjski biskup prosi Zachód o zwrócenie uwagi

Biskup Stephen Dami Mamza jest rzymskokatolickim biskupem diecezji Yola w stanie Adamawa w północno-wschodniej Nigerii. Jest także przewodniczącym Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Nigerii (Christian Association of Nigeria , CAN) w stanie Adamawa. W 2014 r. znaczna część jego stanu została opanowana przez grupę terrorystyczną Boko Haram. Biskup Mamza zyskał szerokie uznanie za zapewnienie w tym czasie ochrony i opieki wszystkim ofiarom, zarówno muzułmanom, jak i chrześcijanom. W tym […]

4 lipca 2023
Mowa nienawiści w Chorwacji – rzut oka na obecną sytuację

Mowa nienawiści jest zjawiskiem wszechobecnym we wszystkich społeczeństwach na świecie. Kraje Unii Europejskiej są na nią szczególnie wyczulone i poprzez ustawodawstwo oraz edukację starają się zapobiegać mowie nienawiści, a także ograniczać jej rozprzestrzenianie. Jako najmłodszy członek Unii Europejskiej (z prawem zharmonizowanym z prawem unijnym – także w kwestii mowy nienawiści) ogół społeczeństwa chorwackiego stopniowo zapoznaje się z definicjami i możliwymi formami występowania mowy nienawiści, a zarazem z mechanizmami jej […]

20 czerwca 2023
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej podczas pandemii: problemy, kwestie i dylematy

W Polsce prawo do opieki duszpasterskiej zapewniane jest pacjentom już od kilku dekad. Członkowie poszczególnych kościołów i wspólnot religijnych mają podobne prawa na podstawie przepisów zawartych w odrębnych aktach prawnych. Wybuch pandemii koronawirusa w pierwszym kwartale 2020 r. miał (i nadal ma) wyjątkowe znaczenie dla funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Na początku 2020 r. zaobserwowaliśmy dynamiczne zmiany w organizacji pracy szpitali, które przygotowywały się do przyjęcia ogromnej liczby pacjentów […]

30 maja 2023
Wolność religijna podczas pandemii COVID-19: Zamykanie kościołów w Wielkiej Brytanii

Pierwszy przypadek COVID-19 w Europie zdiagnozowano w styczniu 2020 r. Kilka tygodni później w większości krajów Europy podjęto bezprecedensowe działania, zamykając dużą część społeczeństwa na podstawie niektórych modeli epidemiologicznych przewidujących katastrofalne wskaźniki zgonów i hospitalizacji (Ferguson i in., 2020)[1]. Najwyraźniej wytyczne były pokierowane strachem przed nieznanym i chęcią powstrzymania przepełnienia szpitali. W rezultacie większość dziedzin życia zostało poddanych regulacjom, w tym działalność kościołów i innych domów modlitwy. […]

9 maja 2023
Paradoksy wolności słowa

Mierzymy się z czasami trudnymi dla wolności religijnej na całym świecie, nie tylko w reżimach komunistycznych lub dyktaturach szariatu. Pochodzę z Hiszpanii, ugruntowanej zachodniej demokracji, i należy uczciwie przyznać, że w naszych tak zwanych otwartych społeczeństwach mierzymy się z istotnymi wyzwaniami dotyczącymi wolności religijnej. Zasada ordo amoris, która jest podstawą każdego obowiązku, czy to etycznego, czy też politycznego, wymaga od nas, abyśmy najpierw zajęli się naszym własnym domem i zagrożeniami z nim związanymi. […]

25 kwietnia 2023
Uciszone głosy w zachodnim dyskursie: podporządkowana wiedza

W zachodnich społeczeństwach pewne głosy są zazwyczaj marginalizowane albo wykluczane z kulturotwórczego dyskursu (Blacksin, 2022). Jak zauważa Foucault (1980), to, co uznaje się za uzasadnioną wiedzę, jest nierozerwalnie powiązane z władzą. Głosy, które nie mają dostępu do władzy kulturowej, są w znacznym stopniu wykluczane z dominującego dyskursu. Ważne punkty widzenia są podporządkowane potrzebom i interesom tych, którzy mają władzę. Ta podporządkowana wiedza istnieje poza albo na peryferiach dominującego dyskursu. Celem niniejszego artykułu jest […]

1 2 3 9
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content