blogosfera

wolnościowa

Blogosfera wolnościowa stanowi przestrzeń internetowego dialogu i komentarza.
Tu publikujemy materiały eksperckie, refleksje i wypowiedzi na temat m.in. ochrony wolności sumienia i wyznania oraz reakcje na bieżącą sytuację społeczną i polityczną. Zapraszamy do lektury i udziału w dyskusji!

Komentujemy na gorąco! Chcesz być na bieżąco z naszą aktywnością w mediach? Śledź nas także na Facebooku, Twitterze i YouTube.

27 lipca 2021
Wandalizm miejsc kultu religijnego

Raport Laboratorium Wolności Religijnej przedstawiający przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej w Polsce w 2020 roku odnotowuje 134 przypadki czynów polegających na niszczeniu i znieważaniu miejsc kultu religijnego. Zachowania takie stanowiły 48% ogółu odnotowanych czynów przeciwko wolności religijnej (280). Według analogicznego raportu z 2019 roku było to 35 czynów, co stanowiło 49% odnotowanych przypadków (72). Występowanie tego zjawiska w wymiarze globalnym potwierdza również […]

13 lipca 2021
Filozoficzne wymiary wolności

Bo są i tacy, którzy w wolności cud Potrafią wmieszać swoich sprawek brud. M. Grechuta   Jeśli rację miał Schelling, twierdząc, że początkiem i końcem wszelkiej filozofii jest problem wolności, to być może właśnie to zagadnienie jest też doskonałą drogą do filozoficznych analiz współczesnej kultury. Wolność i uwolnienie filozofowie często umieszczali na swoich sztandarach. Jednak uwolnienie przez filozofię jest rzadkim zjawiskiem. Wynika to z jakości poszukiwanych przez nią prawd. […]

29 czerwca 2021
O szkodliwości rzekomego prawa do bluźnierstwa, czyli dlaczego warto chronić uczucia religijne w systemie prawnym.

Mogłoby się wydawać, że współczesna kultura bardzo ceni sobie wrażliwość na innych ludzi, wszak często to artyści wielu różnych sztuk byli tymi, którzy stawali w obronie krzywdzonych przez reżimy lub dyskryminowanych za swoje poglądy. Szczycimy się, że u progu XXI wieku wreszcie następuje moment oczywistego dla wszystkich prymatu szacunku nad pogardą czy nienawiścią. Złowrogi wpływ tych postaw był aż nadto widoczny w totalitaryzmach XX wieku, takich jak […]

15 czerwca 2021
Czy współczesne państwo może być neutralne światopoglądowo?

„Gdyby paleta barw społeczeństwa składała się jedynie z koloru niebieskiego, żółtego i czerwonego, wtedy kolor czarny – jako brak koloru – byłby kolorem neutralnym. Skoro jednak część społeczeństwa obrała czerń za swój kolor, nie może on dłużej być uznawany za neutralny” – powiedział obrazowo profesor Joseph Weiler, prezentując stanowisko państw interweniujących w głośnej sprawie Lautsi przeciwko Włochom, która zawisła przed Europejskim Trybunałem Praw […]

8 czerwca 2021
Wolność i polityka

Cel polityki można wyrazić w jednym zdaniu: dzięki wolności politycznej człowiek staje się sobą. K. Jaspers   W roku 2004 Fareed Zakaria wydał książkę pod tytułem The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad (New York 2004), która została na język niemiecki przetłumaczona i wydana pod zmienionym tytułem: Das Ende der Freiheit? Wieviel Demokratie verträgt der Mensch, który można przetłumaczyć na j. […]

18 maja 2021
O współczesnych zagrożeniach idei uniwersytetu 

Wzajemna relacja między religią a nauką to przedmiot dociekań naukowych rozwijanych od samego początku istnienia instytucji zajmujących się kształceniem zarówno na poziomie podstawowym, jak i wyższym. Starożytna „Akademia Platońska” była przecież nie tylko ośrodkiem edukacyjno-badawczym, ale też centrum religijnym poświęconym kultowi muz, gdyż Grecy jako naród bardzo religijny każdy moment życia publicznego, jak i prywatnego uwydatniali poprzez oddawanie czci bóstwom. Dla kultury greckiej oprócz samego […]

20 kwietnia 2021
Konflikt religijny między rodzicami, a dorastającym dzieckiem

Rozpatrując sytuację konfliktu na tle religijnym na linii rodzic (rodzice) – dziecko, najczęściej może się on przejawiać: w zaniechaniu praktykowania wiary przez wychowanka, z rezygnacji uczęszczania na nabożeństwa, w zaniechaniu osobistej modlitwy, w wycofaniu swojego zaangażowania w działanie grupy religijnej (jeśli do tej pory dziecko uczestniczyło w spotkaniach), w zmianie wyznania lub apostazji. Zazwyczaj taka sytuacja ma miejsce w okresie dojrzewania nastolatka, który kontestuje, rezygnuje, staje się obojętny lub wręcz […]

6 kwietnia 2021
Konflikt małżeński na tle religijnym

Myśląc o konfliktach na tle religijnym zazwyczaj pojawiają się skojarzenia z wojnami religijnymi lub międzyplemiennymi, z atakami terrorystycznymi bądź z aktami wandalizmu miejsc sakralnych i kultu. Jednakże konflikty tego typu mogą mieć również miejsce w środowisku rodzinnym. Może dochodzić do nich między małżonkami. Niniejszy tekst jest próbą znalezienia odpowiedzi, co należałoby robić w takiej sytuacji. Można przypuszczać, że w dużej mierze poruszany problem występuje po stronie mężów, […]

23 marca 2021
 Wolność szkolnictwa zagrożona 

Hiszpański system szkolnictwa zmaga się z poważnymi problemami. Wysoki wskaźnik niepowodzeń w szkole, niska jakość nauczania, brak dyscypliny wsród uczniów, brak docenienia włożonego w naukę wysiłku, zniechęcenie nauczycieli, nadmiar pedagogiki – to tylko niektóre z nich. Jednak wszystkie te niedociągnięcia są tylko przejawem poważniejszego i fundamentalnego zła: braku wolności. Szkoła jest instytucją, której celem jest kształcenie ludzi wolnych oraz szkolenie ich z jak największą możliwością swobody. […]

9 marca 2021
Ograniczenie wolności religii w okresie pandemii. Przypadek Belgii

Cechą charakterystyczną prawodawstwa mającego na celu walkę z epidemią COVID-19, które obowiązują obecnie w większości państw europejskich, jest daleko idące ograniczanie praw i wolności człowieka i obywatela w drodze aktów podustawowych, niejednokrotnie stosunkowo niskiej rangi. Przy czym akty te są zmieniane bardzo często, a najczęściej cały proces luzowania i zaostrzania obostrzeń odbywa się poza kontrolą parlamentów bądź też przy minimalnej kontroli ze strony legislatywy. […]

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content