AKADEMIA

WOLNOŚCI

W „Akademii Wolności” prezentujemy cykl wypowiedzi eksperckich poświęconych tematyce wolności religijnej, ochrony wolności sumienia i religii oraz zapobiegania przestępczości na tle wyznaniowym. Publikujemy głosy ekspertów z różnych dziedzin, m.in. prawa, teologii, filozofii, socjologii. Stanowią one ważny komentarz do bieżących wydarzeń, opatrują zjawisko przemocy oraz dyskryminacji na tle wyznaniowym szerszym, interdyscyplinarnym kontekstem i dostarczają merytorycznych podstaw dla dyskusji społecznej. Zapraszamy do oglądania!

Akademia Wolności - odcinek 4

Dr Maciej Duda 
Wandalizm zabytków sakralnych. Aspekty prawne i kryminologiczne.

W odniesieniu do trwających od wielu miesięcy wzmożonych ataków na miejsca kultu religijnego, ich dewastacji oraz jawnych profanacji, najnowszy odcinek Akademii Wolności poświęcamy problematyce wandalizmu zabytków sakralnych. Dr Maciej Duda z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie omawia aspekty prawne i kryminologiczne tego zjawiska. Zapraszamy do obejrzenia i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami w dyskusji na Facebooku oraz Twitterze Laboratorium Wolności Religijnej.

Akademia Wolności - odcinek 3

Dr Sasa Horvat
Tendencje anty-religijne w Polsce i w Europie. Raport sytuacji w ostatnich latach i prognozy na przyszłość.

Natężenie agresji społecznej, intensyfikacja prześladowań ze względu na wyznanie, częstsze profanacje miejsc kultu religijnego i całkowity brak tolerancji potęguje na całym świecie. Jawna dyskryminacja na tle religii jest już zjawiskiem powszechnym. Wyniki badań prowadzonych w tym zakresie udowadniają,  ze jest to trend wzrostowy – więc jak go zahamować przy jednoczesnej pomocy ofiarom? Dr Sasa Horvat z Uniwersystetu w Zagrzebiu w najnowszym odcinku Akademii Wolności pt. „Tendencje anty-religijne w Polsce i w Europie. Raport sytuacji w ostatnich latach i prognozy na przyszłość” prognozuje możliwe przewidywane zmiany na tle #WolnoscReligi, #WolnoscWyznania i #WolnoscSumienia
w perspektywie najbliższych miesięcy.

Akademia Wolności - odcinek 2

Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
Wolność religijna jako prawo człowieka i wartość społeczna

W kolejnym odcinku „Akademii Wolności” prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz, specjalista w zakresie praw człowieka i prawa międzynarodowego, rozważa znaczenie takich pojęć jak wolność słowa, wolność sumienia i wolność religii. Podejmuje refleksję nad znaczeniem wolności religijnej jako fundamentalnego prawa człowieka i dobra społecznego. Wyjaśnia, jaką rolę odgrywa religia w życiu zbiorowości oraz dlaczego prawo to jest niederogowalne. Przedstawia także historyczny proces jego formułowania, przywołując kluczowe dla tego procesu akty prawne.

Akademia Wolności - odcinek 1
Pierwszy odcinek cyklu Akademia Wolności stanowi wprowadzenie w tematykę wolności religijnej. Materiał został nagrany i wyemitowany na kilka dni przed obchodami Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (22 sierpnia) i w dużej mierze nawiązuje do idei tego święta. Nasz ekspert, ks. dr hab. Piotr Roszak, wyjaśnia w nim, czym jest chrystianofobia, dlaczego możemy mówić o rosnącej niechęci wobec osób wierzących oraz jaką wartość wiara i wolność religijna stanowią w życiu społecznym. Dr Piotr Chrzczonowicz - karnista, radca prawny, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMK - omawia prawne aspekty ochrony wolności sumienia i religii w Polsce. Przedstawicielki zespołu Laboratorium Wolności Religijnej, Kinga Boroch i Monika Pałka, opowiadają o celach i założeniach projektu, naszej działalności w mediach oraz tegorocznych obchodach MDUOAP

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content