AKADEMIA

WOLNOŚCI

W „Akademii Wolności” prezentujemy cykl wypowiedzi eksperckich poświęconych tematyce wolności religijnej, ochrony wolności sumienia i religii oraz zapobiegania przestępczości na tle wyznaniowym. Publikujemy głosy ekspertów z różnych dziedzin, m.in. prawa, teologii, filozofii, socjologii. Stanowią one ważny komentarz do bieżących wydarzeń, opatrują zjawisko przemocy oraz dyskryminacji na tle wyznaniowym szerszym, interdyscyplinarnym kontekstem i dostarczają merytorycznych podstaw dla dyskusji społecznej. Zapraszamy do oglądania!

Akademia Wolności - odcinek 5

Ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, Katedra Prawa Rzymskiego UJ

Historyczny rozwój idei wolności religijnej od czasów starożytnych po współczesność

Idea ochrony wolności religijnej rozwijała się bardzo powoli przez kolejne dwa tysiąclecia od epoki starożytności. W kolejnym odcinku Akademii Wolności zatytułowanym „Historyczny rozwój idei wolności religijnej od czasów starożytnych po współczesność” poruszamy tematykę sprzed kilku epok – czy w Cesarstwie Rzymskim istniała ochrona wolności religijnej i czym się charakteryzowała?

Ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier z Katedry Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wyjaśnia, jakie specyficzne uwarunkowania decydowały o sposobach jej urzeczywistniania. Skupia się również nad tym, jaki wpływ na rozwój idei wolności religijnej miało pojawienie się chrześcijaństwa. Ponadto podejmuje refleksję, czy Cesarstwo Rzymskie odróżniało świecką sferę działalności państwa od sfery religijnej. Wracając do współczesności mówi także o tym, jak powinniśmy oddzielać te dwie sfery działania, skoro obywatel i osoba wierząca to ten sam podmiot – zarówno przymierza religijnego, jak i politycznego. Podkreśla również szczególne znaczenie dla ochrony prawa do wolności religijnej XVIII-wiecznych deklaracji rewolucji francuskiej i amerykańskiej, które stanowią model współczesnych gwarancji prawa do wolności religijnej, oferując przy tym dwie różne wizje rozdziału Kościoła od państwa.

Akademia Wolności - odcinek 4

Dr Maciej Duda 
Wandalizm zabytków sakralnych. Aspekty prawne i kryminologiczne.

W odniesieniu do trwających od wielu miesięcy wzmożonych ataków na miejsca kultu religijnego, ich dewastacji oraz jawnych profanacji, najnowszy odcinek Akademii Wolności poświęcamy problematyce wandalizmu zabytków sakralnych. Dr Maciej Duda z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie omawia aspekty prawne i kryminologiczne tego zjawiska. Zapraszamy do obejrzenia i podzielenia się swoimi spostrzeżeniami w dyskusji na Facebooku oraz Twitterze Laboratorium Wolności Religijnej.

Akademia Wolności - odcinek 3

Dr Sasa Horvat
Tendencje anty-religijne w Polsce i w Europie. Raport sytuacji w ostatnich latach i prognozy na przyszłość.

Natężenie agresji społecznej, intensyfikacja prześladowań ze względu na wyznanie, częstsze profanacje miejsc kultu religijnego i całkowity brak tolerancji potęguje na całym świecie. Jawna dyskryminacja na tle religii jest już zjawiskiem powszechnym. Wyniki badań prowadzonych w tym zakresie udowadniają,  ze jest to trend wzrostowy – więc jak go zahamować przy jednoczesnej pomocy ofiarom? Dr Sasa Horvat z Uniwersystetu w Zagrzebiu w najnowszym odcinku Akademii Wolności pt. „Tendencje anty-religijne w Polsce i w Europie. Raport sytuacji w ostatnich latach i prognozy na przyszłość” prognozuje możliwe przewidywane zmiany na tle #WolnoscReligi, #WolnoscWyznania i #WolnoscSumienia
w perspektywie najbliższych miesięcy.

Akademia Wolności - odcinek 2

Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
Wolność religijna jako prawo człowieka i wartość społeczna

W kolejnym odcinku „Akademii Wolności” prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz, specjalista w zakresie praw człowieka i prawa międzynarodowego, rozważa znaczenie takich pojęć jak wolność słowa, wolność sumienia i wolność religii. Podejmuje refleksję nad znaczeniem wolności religijnej jako fundamentalnego prawa człowieka i dobra społecznego. Wyjaśnia, jaką rolę odgrywa religia w życiu zbiorowości oraz dlaczego prawo to jest niederogowalne. Przedstawia także historyczny proces jego formułowania, przywołując kluczowe dla tego procesu akty prawne.

Akademia Wolności - odcinek 1
Pierwszy odcinek cyklu Akademia Wolności stanowi wprowadzenie w tematykę wolności religijnej. Materiał został nagrany i wyemitowany na kilka dni przed obchodami Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (22 sierpnia) i w dużej mierze nawiązuje do idei tego święta. Nasz ekspert, ks. dr hab. Piotr Roszak, wyjaśnia w nim, czym jest chrystianofobia, dlaczego możemy mówić o rosnącej niechęci wobec osób wierzących oraz jaką wartość wiara i wolność religijna stanowią w życiu społecznym. Dr Piotr Chrzczonowicz - karnista, radca prawny, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMK - omawia prawne aspekty ochrony wolności sumienia i religii w Polsce. Przedstawicielki zespołu Laboratorium Wolności Religijnej, Kinga Boroch i Monika Pałka, opowiadają o celach i założeniach projektu, naszej działalności w mediach oraz tegorocznych obchodach MDUOAP

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content