OŚRODEK

INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

OŚRODEK

INFORMACYJNO-

KONSULTACYJNY

Ośrodek Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi działalność informacyjną i konsultacyjną w zakresie wolności sumienia i religii oraz świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami przeciwko wolności sumienia i wyznania.


Ośrodek udziela informacji na temat:

  • wolności sumienia i religii,
  • ochrony wolności religijnej i regulacji prawnych w tym zakresie,
  • instytucji powołanych do ochrony wolności sumienia i religii,
  • naruszeń praw i wolności religijnych, w tym specyfiki aktów naruszających wolność religijną chrześcijan w Polsce i krajach zachodnich,
  • chrystianofobii, różnych przejawów nietolerancji i nienawiści (dyskryminacja, prześladowania, przemoc werbalna, ataki fizyczne, etc.) z uwagi na wyznawany światopogląd religijny, różnic w zakresie tzw. prześladowań twardych i miękkich,
  • możliwych działań mających na celu przeciwdziałanie prześladowaniom, przejawom dyskryminacji, nietolerancji i nienawiści z uwagi na deklarowany światopogląd, w tym z uwagi na wyznawane wartości związane z  chrześcijaństwem.


Ośrodek prowadzi konsultacje, a także udziela porad i opinii w sprawach naruszeń wolności sumienia i religii – dotyczących zarówno osób fizycznych, jak i innych podmiotów. Ośrodek zapewnia również pomoc i wsparcie osobom, których wolność religijna została naruszona lub które zostały dotknięte przestępstwem przeciwko wolności sumienia i wyznania.


Jesteśmy dla Was – zapraszamy do kontaktu!

Formularz zgłoszeniowyZasady działalności Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content