OŚRODEK INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

Pierwsza pomoc pokrzywdzonym przestępstwami przeciwko wolności sumienia i wyznania

Ośrodek Informacyjno-Konsultacyjny działający w ramach Laboratorium spełnia dwa podstawowe zadania:

  • służy dodawaniu odwagi i pewności siebie osobom wierzącym,
  • świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami przeciwko wolności sumienia i wyznania.

W ramach pierwszego zadania wspieramy inicjatywy promujące włączanie się osób wierzących w dyskurs publiczny, otwarte i odważne zajmowanie stanowiska zgodnie z wyznawanymi wartościami. Chcemy zatrzymać i ostatecznie odwrócić tendencje do etykietowania argumentów podpartych wiarą czy konkretnym systemem wartości jako niemerytoryczne, nienaukowe, wreszcie niedopuszczalne w świeckim państwie.

Wierzymy, że edukacja i kształtowanie dobrych postaw stanowią najlepszy środek prewencyjny zapobiegający rozwojowi przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania także w postaci poniżania, deprecjonowania czy ośmieszania osób otwarcie przyznających się do swojej wiary.

W ramach drugiego z zadań Ośrodek udziela porad i opinii w sprawach naruszeń wolności sumienia i religii – dotyczących zarówno osób fizycznych, jak i innych podmiotów. Ośrodek zapewnia również pomoc i wsparcie osobom, których wolność religijna została naruszona lub które zostały dotknięte przestępstwem przeciwko wolności sumienia i wyznania.

Jeśli możemy pomóc - zapraszamy do kontaktu!

Materiały dla rodziców i pedagogów

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content