Freedom of Religion

or Belief

FREEDOM OF Religion

or belief

W dniach 5-6 lipca br. w Londynie odbyła się czwarta konferencja ministerialna na temat wolności religii lub przekonań (ForRB), której gospodarzem była Wielka Brytania. Udział w niej wzięli również przedstawiciele Laboratorium Wolności Religijnej — prof. Sasa Horvat oraz dr Weronika Kudła. Spotkanie, którego tematem przewodnim było „Freedom of Religion or Belief: a right for everyone, everywhere” zgromadziło ponad 600 przedstawicieli rządów, grup wyznaniowych i społeczeństw obywatelskich z ponad 100 krajów. Stanowiło ono kontynuację wcześniejszych konferencji organizowanych przez rząd USA w Waszyngtonie w 2018 i 2019 r. oraz przez rząd Polski w 2021 r. w formie wirtualnej.

Dwa dni konferencji, której głównym miejscem było Centrum Konferencyjnym Queen Elizabeth II wraz z wieloma innymi dodatkowymi wydarzeniami towarzyszącymi odbywającymi się w brytyjskim Parlamencie oraz innych budynkach rządowych poświęcono prewencji, ochronie oraz promowaniu wolności religijnej lub przekonań w obliczu wielu globalnych wyzwań. Od Chin po Rosję, od Nigerii po Indie i Pakistan spotykamy się bowiem z naruszaniem praw człowieka, czego podłożem jest dyskryminacja religijna. Zwrócono uwagę na szerokie spektrum problemów z jakimi borykają się wierzący w różnych miejscach świata - od ludobójstw dokonywanych na mniejszościach wyznaniowych, poprzez porwania, gwałty, przymusowe małżeństwa i konwersję religijną dokonywane na kobietach, aż po dyskryminację w edukacji, mediach, internecie oraz ochronę dziedzictwa religijnego i kulturowego. Podczas wielu sesji tematycznych podkreślano przede wszystkim konieczność ścisłej współpracy przedstawicieli rządów z organizacjami pozarządowymi oraz wyznaniowymi dla wzmocnienia wolności religijnej lub przekonań wszędzie i dla każdego. W dyskusji wybrzmiały przede wszystkim kwestie etyczne. Była to cenna okazja do przyspieszenia międzynarodowych wysiłków na rzecz ochrony i promowania ForRB dla wszystkich oraz do rozważenia, co jeszcze można zrobić, aby zapobiec dyskryminacji lub prześladowaniu ludzi z powodu ich wiary lub przekonań.

W głównym oświadczeniu kończącym konferencję, podpisanym przez 31 krajów, w tym Polskę z zadowoleniem przyjęto przywódczą rolę Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Wolności Religii lub Przekonań (the International Freedom of Religion or Belief Alliance - IFRBA) oraz jego wzrost zarówno pod względem liczebności, jak i głębi działań oraz cennej roli, jaką odgrywa jego Rada Ekspertów. Docenione została też praca Międzynarodowej Grupy Kontaktowej ds. ForRB. Państwa-sygnatariusze deklaracji zobowiązały się m.in. do:

  • podnoszenia świadomości na temat obecnych wyzwań stojących przed FoRB na całym świecie, znaczenia FoRB dla innych praw człowieka oraz najlepszych praktyk w zapobieganiu naruszeniom i nadużyciom oraz ochronie i promowaniu FoRB dla wszystkich
  • wypowiadania się zarówno dwustronnie, jak i za pośrednictwem instytucji wielostronnych przeciwko naruszeniom i nadużyciom prawa do wolności wyznania lub przekonań
  • szukania możliwości bliższej współpracy z partnerami międzynarodowymi, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, ekspertami ds. praw człowieka, środowiskiem akademickim oraz podmiotami wyznaniowymi w celu wdrożenia praktycznych rozwiązań, wymiany najlepszych praktyk i budowania wspólnych zobowiązań
  • obchodzenia co roku 22 sierpnia jako Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie, ustanowionego w 2019 r. jako dzień pamięci o ofiarach prześladowań religijnych i zaangażować się w pomoc osobom cierpiącym z powodu aktów nietolerancji i przemocy ze względu na religię lub przekonania

Oprócz tego wydano też siedem oświadczeń tematycznych dotyczących wolności religii lub przekonań w odniesieniu do: 1) sytuacji konfliktowych lub niepewnych, 2) młodzieży (osób w wieku od 15 do 24 lat), 3) technologii cyfrowej, 4) edukacji, 5) dziedzictwa kulturowego, 6) równości płci oraz 7) społeczeństwa obywatelskiego.

Dla przedstawicieli Laboratorium Wolności Religijnej udział w konferencji był doskonałą okazją do nawiązania lub pogłębienia istniejącej już współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wolności religii lub przekonań w różnych rejonach świata, a także wymiany doświadczeń i wiedzy na temat sposobów reagowania na istniejące zagrożenia wobec tego prawa na poziomie lokalnym. Fotorelacja z wydarzenia dostępna poniżej.

Zobacz też:

- Wolność religii lub przekonań: główne oświadczenie z Międzynarodowej Konferencji Ministerialnej 2022 r.: >>kliknij<<

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content