interaktywna

mapa

Internetowa aktywna mapa naruszeń wolności religijnej będzie przedstawiać zgłoszone przypadki przestępstw oraz przejawów dyskryminacji na tle wyznaniowym. Będzie stale aktualizowana, by dokładnie obrazować bieżącą sytuację w Polsce i na świecie. Pozwoli to na zdiagnozowanie i rozpoznanie pełnej skali zjawiska naruszania wolności sumienia i wyznania, co umożliwi z kolei jego monitorowanie, podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych oraz wdrożenie skutecznych mechanizmów reagowania. Rzetelne dane zebrane na mapie, zweryfikowane przez sztab ekspertów, posłużą upowszechnieniu wiedzy z zakresu dyskryminacji chrześcijan w Polsce oraz kształtowaniu i propagowaniu postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych. To ważny krok w kierunku uświadomienia opinii publicznej, że przemoc i dyskryminacja ze względu na wyznawaną religię stanowią rzeczywisty, aktualny i bliski nam problem.

Znaleziono 0 wyników

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
Ministerstwo SprawiedliwościFundusz Sprawiedliwości
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content