WARSZTATY DLA PRAWNIKÓW

Regulowanie religii w dobie globalizacji

kiedy?

31 maja 2023,
godz. 11:00-14:00

gdzie?

Centrum Konferencyjne Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 39-43, 87-100 Toruń

formuła

stacjonarna

Opis

31 maja 2023 roku odbyły się warsztaty dla prawników pt. „Regulowanie religii w dobie globalizacji” zorganizowane przez Laboratorium Wolności Religijnej. Udział w wydarzeniu wzięli studenci prawa i kierunków pokrewnych, przedstawiciele zawodów prawniczych oraz osoby zaangażowane w ochronę, prewencję i promocję wolności religijnej.

Wśród prelegentów znaleźli się:

  • dr Weronika Kudła z Laboratorium Wolności Religijnej,
  • Todd Huizinga, Senior Fellow Europe, z Religious Freedom Institute w Waszyngtonie,
  • prof. Mark Hill KC, z University of Notre Dame London Law Program w Londynie
  • ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Eksperci, praktycy i naukowcy, specjalizujący się w obszarze ochrony praw człowieka, w tym wolności religijnej przedstawili pakiet konkretnej i interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności możliwych do zastosowania w codziennej praktyce prawniczej. W czasie warsztatów poruszyli następujące tematy:

  • Wolność religijna w Polsce - między prawem a rzeczywistością
  • Globalna wolność religijna: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska i prawo międzynarodowe 
  • Osobowość prawna organizacji religijnych w prawie międzynarodowym: autonomia, wolność zrzeszania się i rejestracja
  • Człowiek i religia: awersja, niechęć, fascynacja. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych

Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze aspekty prawnego regulowania religii w społeczeństwie wielowyznaniowym zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Udział w warsztatach dał możliwość skorzystania z bogatego doświadczenia zaproszonych specjalistów. 

Laboratorium Wolności Religijnej zaprasza studentów prawa i kierunków pokrewnych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz osoby zaangażowane w ochronę, prewencję i promocję wolności religijnej do udziału w warsztatach „Regulowanie religii w dobie globalizacji”.

Zaproszeni eksperci, praktycy i naukowcy, specjalizujący się w obszarze ochrony praw człowieka, w tym wolności religijnej, wyposażą Cię w pakiet konkretnej i interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności możliwych do zastosowania w codziennej praktyce prawniczej. 

Podczas spotkania zostaną omówione najważniejsze aspekty prawnego regulowania religii w społeczeństwie wielowyznaniowym zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Udział w warsztatach daje możliwość skorzystania z bogatego doświadczenia zaproszonych specjalistów. 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Rejestracja uczestnictwa dostępna jest tutaj:

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

poznasz specyfikę obrony prawa do wolności religijnej w systemie common law,

dowiesz się o najnowszych zmianach w orzecznictwie anglosaskim wraz z omówieniem kazusów dotyczących sfery wyznaniowej,

nauczysz się, jak postępować w przypadku naruszeń wolności religijnej wobec jednostek i grup wyznaniowych,

skonfrontujesz argumenty dotyczące rozstrzygania kolizji prawnych na korzyść swobody wyznawania religii,

spotkasz wybitnych specjalistów, którzy omówią tematy związane z wyzwaniami i trudnościami napotykanymi w prawnej ochronie, prewencji i promocji wolności religijnej.

Program

11:00 - 11:15 Dr Weronika Kudła, Laboratorium Wolności Religijnej (Toruń, Polska)

Powitanie: Wolność religijna w Polsce - między prawem a rzeczywistością

11:15 - 12:00 Todd Huizinga, Senior Fellow Europe, Religious Freedom Institute (Waszyngton, USA)

Globalna wolność religijna: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska i prawo międzynarodowe 

12:00 - 12:15 Przerwa kawowa 

12:15 - 13:00 Prof. Mark Hill KC, University of Notre Dame London Law Program (Londyn, Wielka Brytania)

Osobowość prawna organizacji religijnych w prawie międzynarodowym: autonomia, wolność zrzeszania się i rejestracja

13:00 - 13:15 Przerwa kawowa

13:15 - 14:00 Ks. Prof. Franciszek Longchamps de Bérier, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)  

Człowiek i religia: awersja, niechęć, fascynacja. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych

14:00 - 14:15 Dr Weronika Kudła, Laboratorium Wolności Religijnej (Toruń, Polska)

Podsumowanie: Idea Laboratorium Wolności Religijnej - między teorią a praktyką

Prelegenci

Todd Huizinga, Senior Fellow Europe, Religious Freedom Institute (Waszyngton, USA)

Pracuje jako senior fellow ds. Europy w Religious Freedom oraz jako członek wydziału Christian Open Academy na Ukrainie.
Jako amerykański dyplomata w latach 1992-2012, Huizinga pełnił funkcję zastępcy szefa misji w ambasadzie USA w Luksemburgu oraz radcy politycznego w misji USA przy Unii Europejskiej. Służył również w Niemczech, Irlandii, Meksyku i Kostaryce. Todd jest autorem książki The New Totalitarian Temptation: Global Governance and the Crisis of Democracy in Europe oraz Was Europa von Trump lernen kann (What Europe Can Learn from Trump), wydanej w Niemczech w 2017 roku. Huizinga był głównym mówcą dla Hillsdale College, Hudson Institute, Heritage Foundation, Federalist Society, Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego i na innych wydarzeniach w USA i Europie. Jego artykuły i eseje ukazały się w wiodących publikacjach w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Holandii, na Węgrzech i w Australii. Todd uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie muzyki i języka niemieckiego w Calvin College oraz tytuł magistra germanistyki na Uniwersytecie Wisconsin-Madison.

Prof. Mark Hill KC, University of Notre Dame London Law Program (Londyn, Wielka Brytania)

Prowadzi praktykę adwokacką w Londynie, specjalizując się w prawie kościelnym i wolności religijnej. Reprezentował klientów przed Sądem Najwyższym Wielkiej Brytanii i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a także brał udział w pracach nad opiniami przyjaciela sądu w Sądzie Najwyższym USA i Międzyamerykańskim Trybunale Praw Człowieka. Jest profesorem wizytującym prawa oraz distinguished fellow na University of Notre Dame London Law Program. Ponadto jest profesorem wizytującym w Cardiff University's Centre for Law and Religion, na University of Pretoria w RPA, na Notre Dame University w Sydney oraz w Dickson Poon School of Law w King's College w Londynie. Prowadził szkolenia dla sędziów w Nigerii, Ukrainie, Uzbekistanie, Kazachstanie i Kenii. W lutym 2023 r. wygłosi Doroczny Wykład o Wolności Religijnej na Notre Dame University w Australii, w Szkole Prawa w Sydney.
Jego ostatnie publikacje obejmują: Religious Confession and Evidential Privilege in the Twenty-first Century (2022); Religion and Law in the United Kingdom (3 wydanie, 2021); The Routledge Handbook on Freedom of Religion or Belief (2020); Christianity and Criminal Law (2020); Religion, Law and Security in Africa (2018); Ecclesiastical Law (4 wydanie, 2018); Great Christian Jurists in English History (2017); Magna Carta, Religion and the Rule of Law (2015); Religion and Discrimination Law in the European Union (2012). Jest wiceprezesem International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS), członkiem założycielem African Consortium for Law and Religion Studies (ACLARS) oraz byłym przewodniczącym European Consortium for Church and State Research.

Ks. Prof. Franciszek Longchamps de Bérier, Uniwersytet Jagielloński (Kraków, Polska)

Ksiądz katolicki, profesor nauk prawnych, LL.M. Georgetown University; profesor z tytułem honorowym profesora zwyczajnego w Katedrze Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik studiów podyplomowych „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” na WPiA UJ prowadzonych wspólnie przez Katedrę Prawa Rzymskiego i Katedrę Prawa Cywilnego. Wybrany na czwartą kadencję do Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; reprezentuje KEP w komisji prawnej Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE). Wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, visiting professor w UNISA – University of South Africa w Pretorii oraz na wydziale filozofii Angelicum – Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino w Rzymie; wybrany do Wspólnego Komitetu Zarządzającego (kadencja 2017–2021) China-EU School of Law w China University of Political Science and Law w Pekinie. Redaktor tematyczny „Forum Prawniczego”, członek redakcji „Studia et documenta historiae et iuris” (Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie). Należy do rady naukowej czasopism prawniczych: „Ius novum” (Warszawa) oraz „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” (Kraków); uczestniczy w radzie wydawniczej „Právněhistorické studie” (Uniwersytet Karola, Praga) oraz „Fundamina. A Journal of Legal History” (University of Kwazulu-Natal, RPA).

Weronika Kudła, prawnik ekspert Laboratorium Wolności Religijnej (Toruń, Polska)

Doktor nauk prawnych, italianistka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uczestnik VIII Edycji Akademii Młodych Dyplomatów Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie oraz programu Harvard University „Bioethics: The Law, Medicine, and Ethics of Reproductive Technologies and Genetics”, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie.

Każdy uczestnik po wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej otrzyma zaświadczenie o udziale w warsztatach. Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy! 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content