blogosfera

wolnościowa

Blogosfera wolnościowa stanowi przestrzeń internetowego dialogu i komentarza.
Tu publikujemy materiały eksperckie, refleksje i wypowiedzi na temat m.in. ochrony wolności sumienia i wyznania oraz reakcje na bieżącą sytuację społeczną i polityczną. Zapraszamy do lektury i udziału w dyskusji!

Komentujemy na gorąco! Chcesz być na bieżąco z naszą aktywnością w mediach? Śledź nas także na Facebooku, Twitterze i YouTube.

11 kwietnia 2023
Jak się tu znaleźliśmy: Krótka i subiektywna historia wolności religijnej

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie wybranego okresu z historii debat dotyczących wolności religijnej, by ukazać, w jaki sposób wykształciło się nasze obecne postrzeganie wolności religijnej zarówno z teologicznego, jak i politycznego punktu widzenia. Skupię się na postaci angielskiego filozofa i teologa Johna Locke’a, jednak nie dlatego, że był on jedynym czy najbardziej znaczącym zwolennikiem tolerancji w swoich czasach. Tym, co go wyróżnia, jest fakt, iż zmienił on swoje poglądy na temat tolerancji […]

28 marca 2023
Religijne instytucje edukacyjne w Australii – zagrożona swoboda zatrudniania

Organizacje religijne w Australii od dawna przyczyniają się do świadczenia ważnych usług w sektorach opieki zdrowotnej, opieki nad osobami starszymi oraz edukacji i opieki społecznej. Inicjatywy te są kluczowymi komponentami wolnego, zdrowego i zróżnicowanego społeczeństwa demokratycznego. W perspektywie historycznej wyznania chrześcijańskie miały największy wkład w rozwój oświaty. Niektóre z najbardziej ekskluzywnych szkół prywatnych w kraju zostały założone przez wspólnoty chrześcijańskie w epoce postkolonialnej. W ostatnich dziesięcioleciach wiele wspólnot chrześcijańskich powróciło do tradycji oświatowych, […]

14 marca 2023
Pułapki naukowego dogmatyzmu

Arystoteles trafnie zauważył, że należy zadowolić się taką ścisłością i jasnością przedmiotu, na który ów przedmiot pozwala. Łatwiej więc o precyzję w geodezji niż w filozofii. Łatwiej o dokładność w projektach inżynierów, niż psychologów. Łatwiej uczyć matematyki niż etyki. Prościej wyjaśnić chemię niż religię. Można sprawdzić eksperymentalnie różne twierdzenia fizyki czy chemii, można dokładnie zmierzyć odległość z Ziemi do Księżyca. Niemożliwe będzie jednak zmierzenie i przetestowanie ludzkich uczuć. Nie sposób także […]

21 lutego 2023
Czy wolność religijna to przywilej?

W przestrzeni medialnej słychać nieraz głosy, że prawo do manifestowania przekonań religijnych, praktykowania własnej religii, to forma swoistego «przywileju» ze strony państwa, nie zaś uznanie przez nie za coś wrodzonego i wypływającego z godności ludzkiej. Jest to zatem próba odwrócenia dotychczas obowiązujących uzasadnień, które od chwili sformułowania praw człowieka wyprowadzały je nie z decyzji rządzących, którzy łaskawie udzielali bądź nie prerogatyw, ale z natury tego kim jest człowiek. Podtrzymywanie narracji o rzekomym przywileju polegającym na swobodnym wyznawaniu […]

1 lutego 2023
Proceder czy sakrament czyli o granicach ingerencji w wolność religijną

Trwająca od trzech miesięcy akcja zbierania podpisów pod petycją[1] skierowaną do Sejmu RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zakazania „procederu spowiadania nieletnich poniżej 16. roku życia” wciąż rozpala polską opinię publiczną. Pod apelem podpisało się już ponad 6 tys. osób, choć można przypuszczać, że liczba zwolenników wprowadzenia takiego zakazu jest znacznie wyższa. Z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić można, że jest to element dobrze opracowanej strategii marketingowej, dzięki […]

17 stycznia 2023
Strategie przeciwdziałania dezinformacji nt. religii

Wśród wielu zjawisk na styku kultury i religii można w ostatnim czasie zaobserwować pewną tendencję nie tyle bezpośredniego sporu z tezami podnoszonymi przez religie, co próby wpisania w tradycyjne formy religijne treści sprzecznych z wyznawanymi przez te religie twierdzeniami. W tej perspektywie należy odczytać niedawne próby, np. w kręgu anglosaskim, aby zastąpić tradycyjne słowa chrześcijańskich kolęd nowymi tekstami, co wywołało zdecydowane protesty duchowych liderów kościoła w Anglii, jak choćby kard. Vincentego Nicholsa […]

10 stycznia 2023
Chrześcijaństwo w czasach odrzucenia

Szaleństwo można zdefiniować jako użycie aktywności umysłu dla osiągnięcia stanu umysłowej bezradności. Gilbert Keith Chesterton   Coraz częściej doświadczamy, że kultura Zachodu osiągnęła stan umysłowej bezradności. Wydaje się też, że – jak wieszczył Martin Heidegger – teraz tylko Bóg może nas uratować. Stan ten dotyczy również krytyki chrześcijaństwa i prześladowania chrześcijan. Co prawda świecki charakter nadawany Europie nie jest wcale jej […]

13 grudnia 2022
Prawo do modlitwy w szkole a neutralność religijna - amerykański test na wolność religijną

Gdy w Polsce trwa społeczna dyskusja nad zasadnością utrzymania lekcji religii w szkole z uwagi na spadek zainteresowania uczniów tym przedmiotem mało kto zadaje sobie pytanie, czy wypędzenie katechetów ze szkół i zastąpienie 45-minutowej lekcji znacznie bardziej przydatnym obowiązkowym przedmiotem nauczania wystarczy, aby wreszcie skutecznie urzeczywistnić wizję świeckiej szkoły? A co z osobistymi praktykami religijnymi, do których zarówno uczeń, jak i nauczyciel ma prawo korzystając ze swojej wolności religijnej, np. krótką modlitwą? Zgodnie […]

6 grudnia 2022
Efekt mrożący i autocenzura: Nowo potwierdzone zjawiska w społeczeństwach europejskich

W czerwcu i lipcu 2022 roku członkowie zespołu LWR uczestniczyli w dwóch ważnych międzynarodowych konferencjach naukowych. Pierwsza z nich odbyła się w Barcelonie (2-3 czerwca) pod nazwą „The First International Conference on Freedom of Religion and Belief”. Konferencję zorganizowału Blanquerna Observatory on Media, Religion and Culture oraz General Directorate for Religious Affairs of the Department of Justice of the Government of Catalonia. Druga konferencja […]

22 listopada 2022
O dobrych i złych strategiach rozwiązywania konfliktów na tle religijnym

W typologii Christophera Moore’a konflikty w obszarze świata wartości są trudno rozwiązywalne lub nierozwiązywalne. Ekspresja religii przekłada się na styl życia, światopogląd, ubiór. W Polsce nie mamy dużego doświadczenia multikulturowości i nie wiadomo czy byśmy sobie z takim bogactwem poradzili. Christopher Moore w sytuacji konfliktu o podłożu religijnym podpowiada: spróbujcie szukać w tym obszarze innych konfliktów. Być może jest to  konflikt braku danych lub odmiennej ich interpretacji. Zdobycie […]

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content