blogosfera

wolnościowa

Blogosfera wolnościowa stanowi przestrzeń internetowego dialogu i komentarza.
Tu publikujemy materiały eksperckie, refleksje i wypowiedzi na temat m.in. ochrony wolności sumienia i wyznania oraz reakcje na bieżącą sytuację społeczną i polityczną. Zapraszamy do lektury i udziału w dyskusji!

Komentujemy na gorąco! Chcesz być na bieżąco z naszą aktywnością w mediach? Śledź nas także na Facebooku, Twitterze i YouTube.

23 marca 2021
 Wolność szkolnictwa zagrożona 

Hiszpański system szkolnictwa zmaga się z poważnymi problemami. Wysoki wskaźnik niepowodzeń w szkole, niska jakość nauczania, brak dyscypliny wsród uczniów, brak docenienia włożonego w naukę wysiłku, zniechęcenie nauczycieli, nadmiar pedagogiki – to tylko niektóre z nich. Jednak wszystkie te niedociągnięcia są tylko przejawem poważniejszego i fundamentalnego zła: braku wolności. Szkoła jest instytucją, której celem jest kształcenie ludzi wolnych oraz szkolenie ich z jak największą możliwością swobody. […]

9 marca 2021
Ograniczenie wolności religii w okresie pandemii. Przypadek Belgii

Cechą charakterystyczną prawodawstwa mającego na celu walkę z epidemią COVID-19, które obowiązują obecnie w większości państw europejskich, jest daleko idące ograniczanie praw i wolności człowieka i obywatela w drodze aktów podustawowych, niejednokrotnie stosunkowo niskiej rangi. Przy czym akty te są zmieniane bardzo często, a najczęściej cały proces luzowania i zaostrzania obostrzeń odbywa się poza kontrolą parlamentów bądź też przy minimalnej kontroli ze strony legislatywy. […]

23 lutego 2021
Oblicza dyskryminacji ze względu na religię w mediach społecznościowych

Na początku stycznia, po ocenzurowaniu i zablokowaniu kont prezydenta USA Donalda Trumpa w mediach społecznościowych, rozgorzała debata na temat realnej ochrony wolności słowa użytkowników tychże mediów. Dopiero wówczas wielu uświadomiło sobie niebezpieczną tendencję, widoczną jednak już dużo wcześniej, w stosunku do wyznawców wielu religii, których opinie dotyczące kwestii moralnych czy ocen etycznych debatowanych rozwiązań prawnych (np. w kwestii aborcji czy eutanazji) były usuwane z kont w mediach społecznościowych, a ich […]

16 lutego 2021
Religia a niebezpieczeństwo podziału

Jean-Jacques Rousseau odróżniał wolę kolektywną od woli powszechnej. Wola kolektywna to właściwe dopasowanie poszczególnych woli, które dopasowują się albo łączą ze sobą dla swoich korzyści. Wola powszechna natomiast koncentruje się wokół dobra ogółu. Lekceważenie woli powszechnej i zabieganie wyłącznie o korzyści dla woli kolektywnej Zachód może drogo okupić poprzez dezintegrację społeczeństwa, która objawiać się będzie w coraz większych i ostrzejszych konfliktach oraz w polaryzacji. Rousseau uważał […]

9 lutego 2021
Znaczenie religijności podczas pandemii

Pod koniec listopada 2020 Chorwacja wprowadziła bardziej rygorystyczne środki w  odpowiedzi na rosnącą liczbę pacjentów z COVID-19 oraz liczbę zgonów. Wśród tych działań  wyróżnia się między innymi zamknięcie wszystkich kawiarni i restauracji. Dotyczy to również  zgromadzeń kościelnych i celebrowania Mszy Świętej, umożliwiając wiernym gromadzenie się  w kościołach w maksymalnej liczbie 25 osób. Zdając sobie sprawę, że te działania są korzystne dla wszystkich obywateli, niektórzy odnieśli […]

26 stycznia 2021
Czy wiesz, jak rozpoznać mikroagresje skierowane przeciwko wierzącym?

„Wy, katolicy, wszyscy myślicie tak samo”. W programie telewizyjnym gospodarz mówi: „Nawet Bóg zgadza się ze mną, publicznością i sondażami, że to najlepszy samochód klasy średniej w 2020 roku!” „Wierzący są fundamentalistami i są przeciwni nauce”. „Jak w ogóle wierzący w Polsce i Chorwacji mogą paść ofiarą stereotypów i uprzedzeń na tle religijnym, skoro większość ludności deklaruje się jako katolicy?”   W ramach codziennej komunikacji zdania te na pierwszy rzut […]

12 stycznia 2021
Jak rozstrzygać nierozwiązywalne spory

Wraz z wydaniem wyroku w sprawie tzw. aborcji eugenicznej przez polski Trybunał Konstytucyjny rozgorzał na nowo spór o tę delikatną materię. Nie powinna dziwić temperatura debaty, gdyż mamy do czynienia z konfliktem fundamentalnych praw człowieka – prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego kobiet czy też prawa do wolności decydowania o swoim życiu i ciele oraz prawa do życia osób poczętych. We wspomniany „konflikt wartości” została także wmieszana wolność religijna, wywołana do tablicy poprzez […]

5 stycznia 2021
Jak czerpać wiarygodne informacje z mediów? Praktyczny poradnik

Opiniotwórcza rola mediów w społeczeństwie demokratycznym jest tak wielka, że przywykło się nazywać je „czwartą władzą”. Informacyjna działalność mediów, przy zachowaniu niezależności gwarantowanej prawem krajowym i międzynarodowym, stanowi narzędzie społecznej kontroli władz. O znaczeniu wolnych środków przekazu dla prawidłowego funkcjonowania państwa i społeczeństwa demokratycznego świadczy fakt, że ich niezależność regulują podstawowe akty prawne. Zgodnie z art. 14 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność […]

29 grudnia 2020
Przemoc religijna a przemoc ze względu na religię lub wyznanie – dlaczego warto dbać o rozróżnianie tych pojęć?

Gdy w ramach obchodzonego z inicjatywy ONZ Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie (który przypadł 22 sierpnia 2020 r.) papież Franciszek, jako głowa Państwa Watykańskiego, napisał na Twitterze: „Bóg nie potrzebuje być przez nikogo broniony i nie chce, aby Jego imię było używane do terroryzowania ludzi”, jego apel stał się istotnym punktem odniesienia w toczącej się od stuleci dyskusji na temat istniejącego związku pomiędzy […]

18 grudnia 2020
Czy sztuce wszystko wolno? Ostatnie przypadki ataków na religię we współczesnej kulturze

Od jakiegoś już czasu trwa społeczna polemika na temat tego, czy sztuka może posługiwać się środkami, które obrażają osoby wierzące, ich symbole i wartości, czy daje artyście niczym nieograniczoną swobodę wypowiedzi i dlatego w imię tej wolności ma prawo np. do wyśmiewania symboli wyznawców religii, tak je złośliwie przeinaczając, że w odbiorze osób wierzących stają się bluźnierstwem i obraźliwe. Sztuka i ogólnie kultura od wieków miały za zadanie zachwycać, inspirować, sprawiać, że człowiek […]

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content