Wolność religijna w krajach o rządach autorytarnych

Wolność religijna w krajach o rządach autorytarnych

KUBA – REPRESJE WOBEC DUCHOWNYCH PODCZAS MANIFESTACJI PRZECIWKO KOMUNISTYCZNEJ WŁADZY

Castor José Álvarez Devesa, katolicki ksiądz, został aresztowany i pobity 11 lipca w Camagüey. Został wypuszczony w poniedziałek, po niedzielnej milczącej manifestacji wspólnoty katolickiej przed miejscem przetrzymywania duchownego. Wielebny Jatniel Peréz, rektor Seminarium Biblijnego Williama Carey oznajmił przez media społecznościowe, że aresztowano też dwóch pastorów Bereańskiej Misji Baptystów w Matanzas: Yéremiego Blanco Ramíreza i Yariana Sierrę, za – jak ujął rektor – “po prostu obserwowanie pokojowej demonstracji”. Pastorzy przetrzymywani są w więzieniu dla kobiet, nieznane jest natomiast miejsce pobytu również zatrzymanego wielebnego Yusniela Pérez Montejo, członka Wschodniej Konwencji Baptystów na Kubie. O aresztowaniu duchownych pisał na portalu społecznościowym również Mario Félix Lleonart Barroso, pastor i działacz o prawa człowieka. Wśród aresztowanych byli także liczni działacze katoliccy, między innymi kleryk Rafael Cruz Débora oraz dwaj katoliccy dziennikarze, członkowie Międzynarodowej Organizacji Mediów Katolickich SIGNIS, Manuel Rodríguez i Leonardo Manuel.

WENEZUELA – DUCHOWNI I CZŁONKOWIE WSPÓLNOT CHRZEŚCIJAŃSKICH NĘKANI ZA MÓWIENIE O KRYZYSIE HUMANITARNYM W KRAJU

Już w roku 2018 Luisa Feline Freier, profesor z Universidad del Pacífico w Peru, zwracała uwagę na to, że kryzys humanitarny w Wenezueli pogłębia się tak szybko, że dostępne dane nie są w stanie odzwierciedlić rzeczywistego stanu rzeczy. Profesor Freier zauważa, że chociaż rolą Kościoła nie jest angażowanie się w politykę ani krytyka socjalizmu jako systemu politycznego, ma on natomiast prawo wypowiadać się w kwestii moralnej oceny działań rządu Maduro. Sam Nicolás Maduro jednak postrzega duchowieństwo w Wenezueli jako opozycję, którą należy poddać takim samym represjom, jak wszystkich innych przeciwników politycznych. W „Raporcie o międzynarodowej wolności religijnej z roku 2020: Wenezuela” przeczytać można, że urzędnicy Boliwariańskiej Narodowej Służby Wywiadowczej zastraszają księży i pastorów, którzy krytykują w swoich kazaniach poczynania Maduro. Duchowni mówią o zakłócaniu nabożeństw, atakach na wiernych i niszczeniu mienia świątyń. Jak donoszą media, działanie te przeprowadzane są przez niepaństwowe, sprzymierzone z Maduro ugrupowania zbrojne, zwane colectivos. 15 stycznia jedna z tych grup zaatakowała nauczycieli uczęszczających na mszę przed planowanym protestem w Caracas, rzucając w nich butelkami, moczem i kałem. W lutym z kolei inna grupa dokonała ataku na prowadzone przez jedną z organizacji katolickich kuchnię i klinikę. Ludzi przebywających wewnątrz okradziono ze wszystkich cennych przedmiotów, a kierująca kuchnią kobieta została pobita do tego stopnia, że musiała zostać hospitalizowana.

IRAN – TROJE CHRZEŚCIJAN SKAZANYCH NA 5 LAT WIĘZIENIA

13 stycznia 2021 r. parlament Iranu uchwalił ustawę o dodaniu do islamskiego kodeksu karnego dwóch przepisów dotyczących „obrażania uznanych prawnie religii i irańskich grup etnicznych”. Organizacja ARTICLE 19, zespół specjalistów w kwestiach wolności poglądów i wypowiedzi, wskazywała już wówczas na to, że nowe przepisy mieć będą nieproporcjonalny wpływ zarówno na osoby należące do mniejszości religijnych i wyznaniowych, jak i etnicznych. Na mocy poprawki do kodeksu 26 czerwca troje nowo nawróconych chrześcijan skazanych zostało na najwyższą karę – pięć lat więzienia oraz grzywnę w wysokości 40 milionów tomanów. Do tej pory władze irańskie mogły stawiać nawróconym na chrześcijaństwo przede wszystkim zarzut „działania przeciwko bezpieczeństwu państwa”.

UZBEKISTAN – NOWA USTAWA O RELIGII

5 lipca prezydent Uzbekistanu podpisał nową ustawę o religii; wprowadza ona pewne niewielkie ustępstwa na rzecz wolności religijnej, jednak nie zmienia niczego w kwestii wolności słowa, utrzymuje także wiele ograniczeń. Nadine Maenza, przewodnicząca Amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej wyraziła obawę, że „nowo podpisana ustawa zachowuje największe ograniczenia wobec wolności religii czy poglądów spośród tych, jakie do tej pory zawarte były w przepisach Uzbekistanu, łącznie z ograniczeniami dotyczącymi edukacji, literatury oraz mówienia o swoich poglądach religijnych”. W ostatnich miesiącach uzbecka policja zmuszała praktykujących muzułmanów do golenia brody rząd Uzbekistanu odwołał niemal 1500 uczniów z zagranicznych szkół religijnych a sąd uzbecki ukarał grzywną dziennikarza za pisanie na tematy religijne.

Data: 22 lipca 2021
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content