Wolność religijna na świecie. Wybrane wiadomości – czerwiec 2021

Wolność religijna na świecie. Wybrane wiadomości – czerwiec 2021

LONDYN, WIELKA BRYTANIA – KOBIETA, KTÓRA STRACIŁA PRACĘ Z POWODU SWOICH POGLĄDÓW O BIOLOGICZNYCH UWARUNKOWANIACH PŁCI WYGRYWA APELACJĘ W SĄDZIE PRACY

Maya Forstater, zwolniona w roku 2019 z pracy jako doradca podatkowy, 10 czerwca 2021 wygrała odwołanie w Sądzie Apelacyjnym ds. Zatrudnienia. Przyczyną zwolnienia stały się publikowane przez Forstater tweety dotyczące jej przekonania o biologicznym uwarunkowaniu płci, a uznane przez współpracowników za transfobiczne. Sąd Pracy, od którego decyzji odwoływała się zwolniona kobieta, uznał jej poglądy za „nie warte szacunku”, stwierdził również, że przekonania „krytyczne wobec gender” nie są chronione przez prawo równościowe. Sędzia Sądu Apelacyjnego uznał jednak tę decyzję za niewłaściwą i stwierdził, że niższa instancja „nie spełniła swojego podstawowego obowiązku zachowania bezstronności”.

 

 

 

WASZYNGTON, USA – UCHWALENIE PRZEZ SENAT USTAWY RÓWNOŚCIOWEJ WKRÓTCE ZATRZAŚNIE DRZWI WOLNOŚCI RELIGIJNEJ

Sześć lat temu, 26 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał orzeczenie legalizujące małżeństwa osób tej samej płci. Jeszcze w czerwcu bieżącego roku Senat może przyjąć ustawę równościową poszerzoną o pojęcia “orientacji seksualnej” i “tożsamości płciowej”. Jak zauważa Monica Burke z DeVos Center for Religion and Civil Society at The Heritage Foundation, przyjęcie ustawy w proponowanej formie niesie za sobą wiele zagrożeń. Oprócz oczywistych, jak penalizacja osób o odmiennych poglądach czy też postawienie pod znakiem zapytania wolności słowa, pojawiają się jeszcze dalej idące konsekwencje. Należy do nich między innymi kwestia prywatności czy wręcz bezpieczeństwa kobiet w miejscach dotąd przeznaczonych wyłącznie dla nich.

Należy również zwrócić uwagę na to, w jaki sposób nowa ustawa odnosi się do ustawy o przywróceniu wolności religijnej (RFRA) z roku 1993: według ustawy równościowej, RFRA “nie będzie stanowić […] podstawy by podważyć jej zastosowanie” w jakimkolwiek przypadku powiązanym z LGBTQ. Jest to pierwszy w historii moment, w którym Kongres zwraca się przeciwko wolności religijnej. Konsekwencją tego precedensu będzie nie ochrona równości, ale własnie odrzucenie jej.

 

MISSOURI, USA –  SZKOŁY WYZNANIOWE ZMUSZONE UDOSTĘPNIĆ NEUTRALNE PŁCIOWO AKADEMICKIE DORMITORIA I PRYSZNICE

Reprezentujący College of Ozarks prawnicy z Alliance Defending Freedom zwrócili się do Sądu Apelacyjnego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zarządzenia, które szkołom chrześcijańskim zabrania podziału sypialni czy łazienek na damskie i męskie. Niedostosowanie się uczelni do zarządzenia ma skutkować wysoką karą finansową. Trzeba wspomnieć tutaj również o pozwie złożonym pod koniec marca przez grupę aktywistów LGBTQ, którzy domagali się w nim, aby Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych nie pozwalał, by z rządowych stypendiów mogli korzystać studenci szkół i uczelni wyznaniowych.

Data: 24 czerwca 2021
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content