Wolność religijna na świecie, stan na 9.06.2021 r.

Wolność religijna na świecie, stan na 9.06.2021 r.

FRANCJA – ATAK NA PROCESJĘ KU CZCI MĘCZENNIKÓW KOMUNY PARYSKIEJ

26 maja 2021 w Paryżu odbyła się procesja, która miała upamiętniać pięćdziesięciu więźniów Komuny Paryskiej, w tym dziesięciu księży, zamordowanych 26 maja 1871 przy Rue Haxo. Procesja, zorganizowana w 150-tą rocznicę tego wydarzenia, miała zakończyć się uroczystą mszą w kościele Notre-Dame-des-Otages, wybudowanym właśnie ku pamięci męczenników z roku 1871. Nie miała ona charakteru politycznego.

Jeszcze przy Boulevard de Ménilmontant procesja została zaatakowana przez uczestników manifestacji prokomunistycznej, która zakończyła się kilka godzin wcześniej w innej części miasta. Uczestnicy procesji byli obrzucani puszkami, butelkami, nawet drutem kolczastym, wyszarpywano im z rąk sztandary. Atakujący skandowali: „Cały świat nienawidzi Wersalu” i „Śmierć faszystom!”. Wierni schronili się w pobliskim kościele Notre-Dame de la Croix, jeden z nich został hospitalizowany.

ANTYIZRAELSKIE INCYDENTY ZWIĄZANE Z WOJNĄ NA BLISKIM WSCHODZIE

NIEMCY

5 czerwca 2021 doszło do podpalenia synagogi w Ulm. Ostatnie dni obfitowały w Niemczech w antyizraelskie demonstracje w większych miastach. Podczas ostatnich, 2 i 3 czerwca, w Hanowerze, Gelsenkirchen, Bremie i w Monachium dochodziło do takich incydentów, jak skandowanie antysemickich sloganów i publiczne palenie flagi Izraela. Ponadto bezpośrednio po demonstracjach dochodziło do wybijania kamieniami szyb w synagogach w całym kraju.

Minister Spraw Wewnętrznych, Horst Seehofer, zapowiedział surowe sankcje wobec sprawców tego rodzaju zajść.

WIELKA BRYTANIA

Od 9 do 25 maja w Wielkiej Brytanii liczba zarejestrowanych incydentów antysemickich wyniosła 116; jest to ponad dziesięciokrotnie większa liczba niż w ciągu poprzednich dwóch tygodni. Należą do nich liczne ataki fizyczne na poszczególne osoby, jak na rabina Goodwina, ale też np. przejazd przez żydowską dzielnicę Londynu konwoju kilkunastu wyposażonych w pakistańskie flagi samochodów, których kierowcy skandowali antysemickie hasła. Antysemickie działania przyjęły też bardziej symboliczne formy, należy do nich np. zamieszczony na terenie uniwersytetu Royal Holloway plakat z flagą Izraela, na której gwiazda Dawida została zastąpiona swastyką.

INDIE – ANTYKONWERSYJNE PRAWO W STANIE GUJARAT

15 czerwca 2021 – jest to data wyznaczona przez rząd stanu Gujarat na rozpoczęcie wdrażania zmienionej ustawy antykonwersyjnej, która ma penalizować przymusowe nawracanie poprzez małżeństwo. Wymierzona jest ona w mniejszość chrześcijańską i muzułmańską, mężczyzna pochodzący z którejś z nich nie będzie mógł zawrzeć legalnego ślubu z kobietą innego wyznania, bowiem prawo z góry zakłada, że takie małżeństwo ma na celu zmianę wyznania przyszłej żony. O. Cedric Prakash, działacz na rzecz praw człowieka, zauważył, że nowe prawo daje większe możliwości nacjonalistom w Indiach do prześladowania chrześcijan tylko na podstawie zarzutu nawracania religijnego, jako że „nawet błogosławieństwo [podane w dobrej wierze osobie z innego wyznania] może zostać uznane za pogwałcenie prawa”. Jednocześnie osoba stawiająca zarzut nawracania nie musi popierać go dowodami, dowodzenie niewinności znajduje się całkowicie po stronie oskarżonego.

Data: 9 czerwca 2021
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content