Wolność religijna na świecie, stan na 8.07.2021 r.

Wolność religijna na świecie, stan na 8.07.2021 r.

PAKISTAN – CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA WALCZY O PRZETRWANIE

Jak podaje informator Kościoła Katolickiego, do roku 2010 w Pakistanie działały 504 chrześcijańskie placówki edukacyjne, obecnie jest ich 355. Badania, które przeprowadził Suneel Malik z Centre for Social Justice wykazały bardzo dużą różnicę w wynikach nauki między uczniami chrześcijańskimi a muzułmańskimi na niekorzyść tych pierwszych. Jednocześnie Malik wykazał, że 79 procent szkół chrześcijańskich mieści się w najuboższych dzielnicach, a niektóre z placówek nie są nawet wyposażone w ławki i krzesła, czy odpowiednie urządzenia sanitarne. Opublikowany w roku 2019 raport Lessons from the Nationalization of Education in 1972 wskazuje, że taki stan rzeczy ma źródło w nacjonalizacji edukacji. Duże wzburzenie chrześcijańskiej mniejszości wzbudziła ostatnio decyzja Sądu Najwyższego, według której założony w roku 1863 anglikański Edwardes College w Peszawarze ma przejść pod zarząd państwa. Biskupi anglikańscy w Pakistanie mówią, że „widać brak ochrony konstytucyjnych praw oraz pogwałcenie sprawiedliwości”. Zeeshan Yaqub, działacz na rzecz praw mniejszości z Peszawaru, powiedział, że „społeczność chrześcijańska w Pakistanie czyni wiele w dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej i innych humanitarnych dziedzin, z których korzysta cały kraj, ludzie wszystkich religii. Prosimy o ochronę praw mniejszości, przewidzianych w konstytucji Pakistanu, również w kwestii dóbr materialnych”.

PAKISTAN – CHRZEŚCIJANOM W PAKISTANIE ODMAWIA SIĘ PRACY ZE WZGLĘDU NA ICH WIARĘ

W kwietniu tego roku grupa dziesięciu młodych chrześcijan, którzy złożyli podanie o pracę w policji, została wprost poinformowana, że chrześcijanie nie mogą aplikować na tego rodzaju pozycje. Pakistańscy chrześcijanie są natomiast bardziej niż chętnie widziani na stanowiskach woźnych, zamiataczy ulicy i czyścicieli kanałów – te zawody obsadzone są przez chrześcijan w 80-90%, przy czym należy pamiętać, że ta mniejszość wyznaniowa to zaledwie 2% całej populacji. W ogłoszeniach dotyczących pracy często można spotkać się z „zarezerwowaniem” tych uważanych za najmniej godne szacunku, określane jako brudne, czyli „choora”, właśnie dla chrześcijan. Czyszczenie kanałów, oprócz niskiego statusu niesie za sobą ryzyko zagrożenia zdrowia i życia. Jak zauważa Ayesha Younas, takie praktyki trwają od dziesięcioleci i są wspierane przez rząd, mimo protestów aktywistów o prawa człowieka.

CHINY – KAZNODZIEJA ZAMKNIĘTY WE WŁASNYM MIESZKANIU

Wu Wuqing, kaznodzieja Kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu, został zamknięty wraz z rodziną we własnym mieszkaniu w Syczuanie – policja założyła łańcuch na wyjście pożarowe. Pilnujący drzwi strażnicy z początku pozwalali na odwiedzanie uwięzionych, z czasem jednak przestali wpuszczać do środka nawet najbliższych członków rodziny, zezwalając jedynie na podawanie jedzenia. Wu Wuqing był wcześniej aresztowany za odprawienie pogrzebu, a przed tym zdarzeniem policja wielokrotnie zatrzymywała go, a czasem i jego żonę, bez konkretnej przyczyny. Kaznodzieja musiał zrezygnować z jazdy samochodem, ponieważ notorycznie niszczono opony w jego samochodzie. Policja w Chengdu zamierza też nakłonić go do opuszczenia miasta w celu ograniczenia działalności kościoła domowego

KONGO – DETONACJA BOMBY W KATOLICKIM KOŚCIELE

W Beni, mieście w północno-wschodniej Demokratycznej Republice Konga, doszło w niedzielę do wybuchu domowej roboty bomby, tuż przed poranną mszą. Przynajmniej dwie osoby zostały ranne, a zniszczeniu uległo wnętrze kościoła. Wikariusz generalny Beni, Laurent Sondirya, zauważa, że zamach był najprawdopodobniej zaplanowany przeciwko większej grupie osób; podczas porannej Mszy miał odbyć się sakrament bierzmowania, więc w kościele miały zgromadzić się dzieci i ich rodziny. Nie jest to pierwszy zamach na kościół na terenie Beni. Według zeznań episkopatu, rebeliancka grupa Sojusz Sił Demokratycznych od roku 2013 jest odpowiedzialna za śmierć 6 tys. osób.

Data: 8 lipca 2021
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content