Wolność religijna na świecie, stan na 16.08.2021 r.

Wolność religijna na świecie, stan na 16.08.2021 r.

UKRAINA – ROSYJSKIE WŁADZE NA KRYMIE ZAKAZUJĄ ODPRAWIANIA LITURGII

Od marca 2014 r. rosyjskie władze okupacyjne wszelkimi sposobami utrudniały działalność wspólnot ukraińskiego Kościoła prawosławnego, pozbawiając je możliwości sprawowania kultu, z pomocą między innymi lokalnych rosyjskich sądów. Do najsłynniejszych incydentów należą próby przejęcia na drodze sądowej terenów katedry Świętych Włodzimierza i Olgi w Symferopolu, nakaz, by gmina wyburzyła kościół zbudowany w mieście Eupatoria na krótko przed okupacją oraz przejęcie siłą świątyń z terenu miasta Sewastopol i podsymferopolskiej wsi Perewalne. Do roku 2014 na Krymie istniało ponad czterdzieści wspólnot ukraińskiego Kościoła prawosławnego, obecnie jest ich tylko siedem. Należy do nich klasztor św. Dymitra we wsi Bałki. 8 sierpnia 2021 r. przedstawiciele symferopolskiego „ośrodka zwalczania ekstremizmu” pod dowództwem majora Michaiła Wiktorowicza Gerowanowa zaatakowali klasztor i zmusili opata do przerwania odprawianej liturgii, twierdząc, że sprawowanie jej narusza rosyjskie prawo. Według słów metropolity Krymu Klemensa, wszyscy uczestnicy liturgii zostali wyprowadzeni na zewnątrz w celu sporządzenia protokołu.

IRAN – NOWY RAPORT USCIRF O PRZEŚLADOWANIACH NA TLE RELIGIJNYM

18 lutego prezydent Hassan Rouhani podpisał dwie poprawki: do artykułów 499 i 500 Kodeksu Karnego ze stycznia 2021. Poprawka do artykułu 499 dotyczy kary więzienia i grzywny dla każdego, kto „z zamiarem wywołania przemocy lub napięć w społeczeństwie obraża boskie religie lub islamskie szkoły myślenia uznane przez Konstytucję”. Poprawka do artykułu 500 z kolei mówi o karach wobec tych, którzy dopuszczają się „działalności związanej z wypaczoną nauką bądź nawracaniem, sprzecznej bądź kolidującej ze świętym prawem islamu”. Obie poprawki ujęte są w taki sposób, że ułatwiają prześladowanie konkretnych irańskich mniejszości religijnych, uważanych przez władze za zagrożenie. Należą do nich: bahaici – obecnie osiem osób tego wyznania skazanych jest na karę więzienia ze względu na przynależność religijną; chrześcijanie – pastor Youcef Nadarkhani odbywa dziesięcioletni wyrok, skazanych na więzienie zostało troje konwertytów, a Mary Mohammadi, aktywistka i konwertytka została ponownie aresztowana; sunnici – w roku 2020 zostało straconych troje więźniów politycznych, zniszczono fundamenty sunnickiego meczetu w Iranszahrze, a budowę dwóch innych wstrzymano; aresztowany został też sunnicki pisarz Yasin Ghasemi, a inny wyznawca sunnizmu skazany został na trzy lata więzienia za przynależność do „grupy salafickiej”; sufici – redaktor Abbas Dehghan został za swoją działalność skazany łącznie na 11,5 lat więzienia, 74 baty i 140 milionów tomanów grzywny; oraz jarsanici, którzy mierzyć muszą się z dyskryminacją w dostępie do edukacji, jak również w życiu zawodowym i politycznym.

AFRYKA ZACHODNIA I ŚRODKOWA – SKUMULOWANE ATAKI NA MUZUŁMANÓW I CHRZEŚCIJAN W OKRESACH ŚWIĄTECZNYCH

Anurima Bhargava i Tony Perkins z United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) zwracają uwagę na zjawisko nasilania się przemocy wobec chrześcijan i muzułmanów na terenie Afryki Zachodniej i Środkowej w okresach obchodzonych przez te religie jako świąteczne, głównie ze względu na to, że gromadzą one w jednym miejscu większą ilość ludzi danego wyznania. Podczas tegorocznego Ramadanu w Demokratycznej Republice Konga zastrzelony został miejscowy przywódca muzułmańskiej społeczności, w Republice Nigru zastrzelono w meczecie dziewiętnastu wiernych, w Nigerii zaś doszło do ataku na zgromadzonych podczas czuwania modlitewnego, a dzień później do porwania, również z meczetu, kilkunastu wiernych. Do zmasowanych ataków wymierzonych w chrześcijan dochodzi natomiast w okresie Bożego Narodzenia, jak miało to miejsce w ostatnie święta, podczas których bojówkarze Boko Haram zabili przynajmniej dwunastu wiernych i porwali pastora ewangelickiego.

AFGANISTAN – OBAWA PRZED POWROTEM DO FUNDAMENTALISTYCZNEJ INTERPRETACJI ISLAMU

Żyłyśmy, gdy stosowano przemoc, ale bez naszych praw żyć nie będziemy” – oznajmiła Hadia Ibrahimkhel, studiująca Informacyjny System Zarządzania i Ekonomię na Uniwersytecie w Kabulu. Do roku 2001, przez pięć lat rządów Talibów w Afganistanie, dziewczęta nie miały dostępu do edukacji. Kobietom nie wolno było pracować zawodowo, a nawet wychodzić z domu bez towarzystwa mężczyzny. Obawę przed powrotem do praw narzuconych przez fundamentalistyczną wykładnię islamu wyraziła między innymi aktywistka Zarmina Kakar podczas wywiadu z The Associated Press w Kabulu

Data: 16 sierpnia 2021
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content