Wolność religijna na świecie, stan na 11.11.2021 r.

Wolność religijna na świecie, stan na 11.11.2021 r.

CHILE. NOWA KONSTYTUCJA POWINNA GWARANTOWAĆ WOLNOŚĆ RELIGIJNĄ

W Chile trwają w tej chwili prace nad nową Konstytucją; Chilijczycy walczą między innymi o równość wszystkich wobec prawa i dostęp do edukacji. Na konieczność wprowadzenia zapisów o wolności w dostępie do edukacji, do wolności nauczania i wolności religii mówił również Francisco Javier Stegmeier, biskup Villarrica. Komentując deklarację złożoną przez 11 przedstawicieli głównych wyznań religijnych w Chile zauważył on, że „nowa Konstytucja powinna w pełni gwarantować wolność religijną wszystkich osób, bez jakiegokolwiek rozróżnienia, a także wyznań religijnych jako takich, czyli wolność wykonywania ich misji i działalności, zarówno publicznej i prywatnej, pamiętając przy tym o przestrzeganiu porządku publicznego, moralności i dobrych obyczajów”. Deklaracja ta podpisana została przez przywódców m.in. Kościoła katolickiego, Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Narodowej Unii Ewangelickiej oraz przywódców ośrodków islamskich i żydowskich i jest zaadresowana do Elisy Loncon Antileo, przewodniczącej Konwentu Konstytucyjnego.

KANADA. W NOWYM PROGRAMIE NAUCZANIA BRAK MIEJSCA DLA RELIGII

Minister edukacji Québeku, Jean-Francois Roberge, zapowiedział zastąpienie etyki i religii w szkołach nowym przedmiotem o nazwie „Kultura i obywatelstwo Québeku”. Wielu ekspertów rozczarowanych jest planowanym programem, który w zasadzie ruguje ze szkół wiedzę o wpływie religii na kulturę. Martin Geoffroy, socjolog i dyrektor Centrum Ekspertyz i Szkolenia w zakresie Fundamentalizmu Religijnego, Ideologii Politycznych i Radykalizacji zauważa, że to właśnie „naukowe zrozumienie religii promuje tolerancję”. Zgromadzenie Biskupów Québeku z kolei podkreśla, że próba stworzenia nowego, bogatszego programu nauczania jest jak najbardziej słuszna, nie należy jednak usuwać z niej wiedzy o kulturze religii. Wyrazili oni też obawę, że reforma w sposób zaprowadzi do powiększenia zakresu ignorancji w kwestiach religijnych, a co za tym idzie, ryzyko podsycania uprzedzeń i zwiększania polaryzacji społecznej. Anthony Cooperwood, nauczyciel Kultury Etyki i Religii w Rosemount High School w Montrealu ujął tę kwestię w następujący sposób: „Jeżeli siedzę obok dziewczynki ubranej w hidżab, a z drugiej strony mam dziecko z Gwiazdą Dawida na szyi, i siedzi obok inne dziecko, z krzyżykiem na szyi – wtedy mam obok siebie trzy różne religie”. Nauczyciel podkreśla, że obecny program pomaga uczniom zauważać i respektować różnorodności otaczające ich na porządku dziennym. „Jeśli mowa jest natomiast o promowaniu dumy z Québeckiej kultury, wiem, że są już takie zajęcia, które skupiają się na historii Quebecu” – mówi Cooperwood.

ARGENTYNA. NASILAJĄ SIĘ ATAKI NA KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Od siedmiu lat w Argentynie odbywa się coroczny marsz skierowany przeciwko brutalności policji wobec młodych ludzi. W tym roku uczestniczący w nim wandale dokonali profanacji na katedrze metropolitalnej w Buenos Aires, pisząc na niej m.in. hasła: „Jedyny kościół, który oświeca, to taki, który płonie”, „palić kościoły”, „księża gwałciciele” czy „nie czytam Biblii, używam jej do skręcania jointów”. Nie było żadnej reakcji, odpowiedzi ani oświadczenia w tej sprawie zarówno ze strony władz gminy jak i kraju. Nie jest to odosobniony incydent, bowiem z całego kraju napływają zgłoszenia o aktach wandalizmu wobec kościołów i innych świątyń, świadczące o wzrastającym braku nietolerancji religijnej w kraju. Do bardziej znaczących przykładów należy np. wykonanie w Teatro Colón de Buenos Aires oratorium „Theodora” Händla, w którym ewangeliczne słowa dotyczące Zwiastowania i Wcielania zostały zmienione z wyraźną intencją obrażenia uczuć religijnych. Stowarzyszenie Coorporación de Abogados Católicos w liście skierowanym do prezydenta miasta Buenos Aires Horacio Rodrígueza Larreta zwróciło się o bezpośrednią interwencję władz, powołując się na Konstytucję oraz Konwencję Praw Człowieka.

WIELKA BRYTANIA. BRAK WOLNOŚCI SŁOWA NA UNIWERSYTETACH

Katolicka Agencja Informacyjna donosi o coraz większych prześladowaniach katolickich studentów na brytyjskich uczelniach. Anna Fleischer, przewodnicząca ruchu pro-life na Uniwersytecie Oxfordzkim, doświadczyła przemocy fizycznej i zniszczenia mienia podczas targów studenckich. Uniwersytet wyraził swoje ubolewanie, jednak nie uchroniło to studentki przed dalszymi atakami, werbalnymi i fizycznymi. W Notthingam studentka położnictwa została wyrzucona z praktyk za udzielanie się w grupie pro-life. Również w Exeter członkowie studenckiej grupy pro-life obrażani i poddawani groźbom przemocy w mediach społecznościowych. Natomiast w Sussex anglikańskiej wykładowczyni filozofii grożono śmiercią, co z kolei spotkało się z całkowitym brakiem zainteresowania ze strony związku zawodowego.

Data: 11 listopada 2021
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content