Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w polskim systemie prawnym

Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w polskim systemie prawnym

Wydarzenia związane z naruszeniem wolności religii, wolności sumienia i wolności wyznania ukazują problematykę interpretacji tych zjawisk. Dr Sławomir Romański-Cebula, adiunkt na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w Katedrze Europy Środkowej i Wschodniej, który w ramach działalności badawczej zajmuje się m.in. prawem wyznaniowym oraz ochroną wolności sumienia i wyznania, opracował raport dotyczący regulacji prawnych zawartych w polskim kodeksie karnym.

Opracowanie zawiera raport o charakterze edukacyjnym dotyczący regulacji prawnych zawartych w polskim kodeksie karnym, a dotyczący przestępstw skategoryzowanych jako „przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania (religii)”. Przedstawia m.in. krótką genezę przyjętych zapisów, a także przybliża budzące wątpliwości problemy interpretacyjne.

O Autorze: dr Sławomir Romański-Cebula jest adiunktem na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w Katedrze Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach działalności badawczej zajmuje się takimi zagadnieniami jak prawo wyznaniowe oraz ochrona wolności sumienia i wyznania.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią opracowania, które można przeczytać <tutaj>.

Data: 25 maja 2021
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content