dr hab. Krzysztof Koźmiński, Próby ograniczenia praw osób wierzących w obszarze działalności gospodarczej i sposoby im zapobiegania

dr hab. Krzysztof Koźmiński, Próby ograniczenia praw osób wierzących w obszarze działalności gospodarczej i sposoby im zapobiegania

Dr hab. Krzysztof Koźmiński – specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspert organizacji pozarządowych – omawia przypadki naruszeń wolności religijnej w obszarze działalności gospodarczej. Ekspert analizuje sytuację chrześcijańskich przedsiębiorców w Europie, którzy ponosili konsekwencje prawne z powodu odmowy wykonania usługi sprzecznej z wyznawanymi przez nich wartościami. Wskazuje również na gwarancje prawne chroniące wolność religijną i możliwości egzekwowania tego prawa w sferze gospodarczej.

Zapraszamy do komentowania tego wpisu na naszym profilu na Facebooku:

Data: 26 sierpnia 2020
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content