dr Michał Ożóg, Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami

dr Michał Ożóg, Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami

Dr Michał Ożóg - doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku podejmuje temat prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami. Tłumaczy, jakie są gwarancje ochrony prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami oraz czy podlegają one ograniczeniom. Rozważa, czy prawo polskie przewiduje instytucje prawne do rozwiązywania sporów światopoglądowych pomiędzy rodzicami w kwestii wychowania dziecka. Przedstawia pozycję prawną szkoły, wspólnot religijnych i innych struktur społecznych względem roli wychowawczej rodziców w prawie polskim. Podsumowując odpowiada na pytanie, czy potrzebne są zmiany w prawie polskim w zakresie regulacji prawa rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami.

Data: 21 września 2022
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content