Pikniki Wolności. Wyznawanie religii to twoje prawo!

Pikniki Wolności. Wyznawanie religii to twoje prawo!

Laboratorium Wolności Religijnej działające w ramach Fundacji Pro Futuro Theologiae zachęca do udziału w cyklu spotkań pod nazwą Pikniki Wolności. Pikniki odbędą się w czterech polskich miastach, których mieszkańcy od wieków tworzą społeczeństwo wielu wyznań i religii, gdzie obok siebie mieszkają m.in. protestanci, wyznawcy judaizmu oraz katolicy. Pikniki odbędą się kolejno w: 

  • Toruniu, dnia 4 czerwca 2022 roku,
  • Gdańsku, dnia 19 czerwca 2022 roku,
  • Wrocławiu, dnia 21 sierpnia 2022 roku,
  • Łodzi, dnia 4 września 2022 roku.

Pikniki będą miały formę spotkań z lokalną społecznością. Ich celem będzie przybliżenie znaczenia idei wolności religijnej jako konstytucyjnego prawa oraz wartości. Wolność religijna jest fundamentem funkcjonowania społeczeństwa − umożliwia wierzącym i niewierzącym pokojowe współżycie w atmosferze wzajemnego szacunku do swoich poglądów.

Pikniki Wolności mają uwrażliwić opinię publiczną na trudną sytuację chrześcijan na świecie. Ich uczestnicy na konkretnych przykładach poznają problem naruszeń wolności religijnej zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i międzynarodowej.

Jednocześnie zamierzamy podczas tych spotkań udzielać wsparcia merytorycznego tym, którzy borykają się na co dzień z ograniczaniem możliwości wyznawania swojej wiary. Będziemy informować, jak reagować na takie sytuacje, oraz wskazywać na przysługujące każdej jednostce prawa. Podczas pikników posłużą do tego celu tematyczne namioty, w których eksperci z dziedziny prawa, teologii czy psychologii przybliżą temat łamania wolności religijnej oraz sposobów jej obrony. W specjalnie przygotowanym punkcie konsultacyjnym będzie można zgłosić sytuacje mające znamiona łamania prawa do wolności religijnej. Będzie to uzupełnienie działalności Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego, z którym można kontaktować się przez naszą stronę internetową. Ośrodek świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami przeciwko wolności sumienia i wyznania, m.in. udziela porad i opinii oraz przyjmuje zgłoszenia przypadków naruszeń.

Zapraszamy do udziału w Piknikach Wolności. Dbajmy o wolność wyznawania religii.

 


Obejrzyj fotorelacje z Pikników Wolności


Data: 25 maja 2022
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content