Ośrodek Informacyjno-Konsultacyjny

Ośrodek Informacyjno-Konsultacyjny

Rozpoczął działalność Ośrodek Informacyjno-Konsultacyjny. Ma on służyć dotarciu do osób, które doświadczyły naruszenia wolności sumienia i wyznania, oraz ofiar przemocy na tle wyznaniowym. Działalność Ośrodka jest ukierunkowana na udzielenie takim osobom potrzebnego wsparcia w zakresie kontaktu z odpowiednimi instytucjami, a także upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych gwarantujących wolność sumienia i wyznania.

Udzielamy informacji na temat:

  • wolności sumienia i religii,
  • praw obywateli, regulacji prawnych i środków ochrony wolności religijnej, a także powołanych do tego instytucji,
  • naruszeń wolności religijnej, chrystianofobii, prześladowań oraz innych przejawów nietolerancji i nienawiści (dyskryminacji, przemocy werbalnej, ataków fizycznych itp.) z uwagi na wyznawany światopogląd religijny,
  • statystyk i analiz dotyczących ataków na chrześcijan w Polsce i za granicą,
  • możliwych działań mających na celu przeciwdziałanie prześladowaniom, przejawom dyskryminacji, nietolerancji i nienawiści z uwagi na deklarowany światopogląd, w tym z uwagi na wyznawane wartości związane z chrześcijaństwem.

Ośrodek prowadzi konsultacje, udziela porad i opinii w sprawach naruszeń wolności sumienia i religii – dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i innych podmiotów. Zapewniamy także pomoc i wsparcie osobom, których wolność religijna została naruszona lub które zostały dotknięte przestępstwem przeciwko wolności sumienia i wyznania.
Zapraszamy do zakładki „Ośrodek”, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat zasad działania Ośrodka, a także formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego można się z nami skontaktować.

Data: 1 października 2020
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content