DEBATY ONLINE

Wolność religijna w edukacji człowieka dojrzałego

Wolność religijna w edukacji człowieka dojrzałego była tematem czwartej, ostatniej edycji naszych wirtualnych debat poświęconych wolności religijnej w edukacji.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o:

  • procesach desekularyzacji i indywidualizacji religii oraz modelach edukacji otwartej na pluralizm wartości i religii,
  • znaczeniu wolności religijnej oraz sposobach edukowania do niej w odniesieniu do człowieka dojrzałego
  • roli mediów oraz innych nauk, które kształtują osobistą i publiczną przestrzeń wolności religijnej każdego z nas oraz barierach stawianych religii we współczesnym świecie

Na pytania odpowiedzi udzielili:

  • dr Iwona Zamkowska – wykładowca w Katedrze Neofilologii na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, autorka prac z zakresu kulturoznawstwa amerykańskiego, kultury i religii oraz pedagogiki oraz członek zarządu Stowarzyszenia „Głos Prześladowanych Chrześcijan”
  • prof. dr hab. Stanisław Gałkowski – wykładowca w Katedrze Filozofii Wychowania Akademii Ignatianum w Krakowie, autor prac z zakresu etyki, antropologii filozoficznej, filozofii wychowania oraz filozofii społeczno-politycznej
  • dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ - wykładowca Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, autor prac z zakresu mediów i religii, sfery cyfrowej oraz kartografii nowych mediów

Nagrane z debaty

Patronat medialny

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content