DEBATY ONLINE

Wolność religijna w edukacji nastolatka

Jak rozmawiać z nastolatkiem o wolności religijnej i w jaki sposób chronić jego indywidualne wybory dotyczące sfery wyznaniowej? Czy zastąpienie nauczania religii w szkole etyką to dobry pomysł? W jaki sposób rozwiązywać konflikty międzyreligijne w szkole i rodzinie oraz budować relacje oparte na dialogu? Czy organizacja szkolnych jasełek narusza neutralność światopoglądową i wreszcie czy neutralna szkoła to szkoła sekularna?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzieli eksperci z zakresu edukacji w trakcie drugiej debaty online poświęconej wolności religijnej. Podczas kolejnego spotkania z serii skupiono się na życiu nastolatka, rozmawiając o współczesnych problemach i wyzwaniach.  Dzięki praktycznej, interaktywnej formule prowadzenia dyskusji mogli wziąć w niej udział także słuchacze poprzez zadawania pytań. Debata była okazją dla szczególnej refleksji na temat wartości wolności religijnej dla każdego z nas, zarówno wierzącego, wątpiącego, jak i niewierzącego.

W debacie wzięli udział:

  • dr Weronika Kudła - moderator debaty, ekspert Laboratorium Wolności Religijnej, prawnik, italianistka,
    autorka książki „Wrogość wobec religii”, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Maria Mazurkiewicz - pedagog, obecnie Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty.
  • Janusz Kaźmierczak - filozof oraz socjolog ze specjalnością psychologia społeczna, współautor książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik”, mediator i trener w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu.
  • Krzysztof Pilarz - doktor nauk humanistycznych, pedagog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, teolog oraz przewodnik po Ziemi Świętej. Adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz nauczyciel religii w liceum. Prowadzi Centrum Terapii i Rozwoju Ekoterapia. Interesuje się ludzką duchowością oraz relacją pomiędzy nią a wychowaniem i rozwojem człowieka.

Nagrane z debaty

Patronat medialny

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content