Zwycięstwa prawa do wolności religii lub wyznania w roku 2021

Zwycięstwa prawa do wolności religii lub wyznania w roku 2021

Pomimo licznych naruszeń wolności religijnej, w tym tygodniu, na zakończenie roku 2021, pragniemy przedstawić wybrane kazusy udanej obrony prawa do wolności religii lub wyznania.

USA

Waszyngton – możliwość finansowania ze środków publicznych szkół prowadzonych przez Kościół

Do niedawna zapisany w Konstytucji Stanów Zjednoczonych rozdział Kościoła od państwa interpretowany był również jako niemożność finansowania z publicznych pieniędzy szkół wyznaniowych, jednak ta tendencja najprawdopodobniej w najbliższym czasie ulegnie zmianie. W ciągu ostatnich lat konserwatywni sędziowie zwracali uwagę, że ta interpretacja wyrosła z antykatolickiego nastawienia pod koniec XIX i na początku XX wieku. Państwo nie opłaca uczniom czesnego za uczęszczanie do prywatnych szkół średnich, jeżeli są to szkoły „sekciarskie”. „Tajemnicą poliszynela jest, że ‘sekciarz’ tutaj to ‘katolik’” – napisał w zeszłym roku prezes Sądu Najwyższego US John G. Roberts Jr., opisując powszechne prawa stanowe, które zabraniają wysyłania pieniędzy z podatków do szkół powiązanych z kościołem. Sąd Najwyższy orzekł niedawno, że nie można dyskryminować uprawnionych odbiorców publicznego finansowania wyłącznie ze względu na ich charakter religijny.

Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie Fulton przeciwko Miasto Filadelfia

W czerwcu tego roku Sąd Najwyższy podjął decyzję na korzyść pozywających w sprawie Fulton przeciwko Miasto Filadelfia. Sharon Fulton, która dała dom zastępczy ponad 45 dzieciom, z których większość pochodziła z nieuprzywilejowanych środowisk i doświadczyła w życiu traumy, oraz Toni Lynn Simms-Busch, która całe życie spędziła jako pracownik społeczny i rzecznik praw dziecka, zdecydowały się wspólnie z Katolicką Opieką Społeczną, z którą współpracują, pozwać miasto, które zadecydowało o zabraniu im funduszy, ze szkodą dla około 120 podopiecznych ośrodka i 100 rodzin zastępczych. Argumentem było to, że organizacja nie współpracowała z parami jednopłciowymi bądź niebędącymi w związku małżeńskim. Sąd uznał, że miasto naruszyło prawo do wolności religii lub wyznania.

IZRAEL. SĄD NAJWYŻSZY UZNAJE RÓWNOŚĆ WSZYSTKICH ŻYDÓW

Po piętnastu latach, w marcu tego roku Sąd Najwyższy Izraela ostatecznie zadecydował o uznaniu przez państwo konwersji na judaizm dokonanych w Izraelu zarówno przez ruchy reformatorskie, jak i konserwatywne dla celów Prawa Powrotu. Oznacza to, że każdy, kto w sposób zgodny z prawem dokonał konwersji, musi być uznany za Żyda, nawet jeśli przejście na judaizm zostało dokonane w sposób nieortodoksyjny. „Przed nami długa droga do równych praw dla wszystkich, niezależnie od wiary. Jednak dzisiaj świętujemy ten mały, ale znaczący krok w kierunku pluralizmu, w kierunku społeczeństwa w Izraelu, które postrzega wszystkich jako równych” – powiedział rabin Ayelet Cohen, przewodniczący New Israel Fund w Nowym Jorku.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO. LANCASHIRE FESTIVAL OF HOPE WYGRYWA SPRAWĘ O DYSKRYMINACJĘ

Lancashire Festival of Hope w Blackpool, w Anglii, to wydarzenie, które spotyka się z protestami aktywistów, ze względu na poglądy dotyczące małżeństwa i rodziny prezentowane przez lidera eventu, Franklina Grahama. W roku 2018 pod wpływem nacisków Radę Okręgu Blackpool oraz Blackpool Transport Services Limited zdecydowały usunąć reklamę festiwalu, brzmiącą „Time for Hope”. W roku 2021 sąd zadecydował ostatecznie, że był to akt dyskryminacji.

SZWAJCARIA. LEKARZ WYGRYWA APELACJĘ W SPRAWIE NIELEGALNEGO ZAKAZU PRAKTYKOWANIA KULTU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

W maju tego roku trybunał Szwajcarii ogłosił, że całkowity zakaz kultu publicznego, narzucony w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią, jest nieproporcjonalny i stanowi naruszenie prawa wolności religii lub wyznania. „Ograniczenia podstawowych praw człowieka muszą być zawsze proporcjonalne […] biorąc pod uwagę, że inne zgromadzenia publiczne w dalszym ciągu były dozwolone, jasnym jest, że dotyczyło zgromadzeń religijnych w sposób dyskryminujący” – oznajmił Samuel Sommaruga, lekarz, który imiennie wniósł ten pozew.

MALEZJA. SĄD NAJWYŻSZY ZEZWOLIŁ MALEZYJSKIM CHRZEŚCIJANOM NA UŻYWANIE SŁOWA „ALLAH”

W marcu tego roku Sąd Najwyższy Malezji uznał, że w chrześcijańskich publikacjach można używać słowa „Allah” na określenie Boga. Do tej pory zakazywała tego dyrektywa z roku 1986. Decyzja sądu związana była ze sprawą mieszkanki Sarawaku, Jill Ireland Lawrence Bill, która apelowała do Ministra Spraw Wewnętrznych, gdy skonfiskowano jej materiały związane propagacją religii chrześcijańskiej, ponieważ słowo „Allah” użyte zostało w tytule.

Data: 23 grudnia 2021
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content