Wolność religijna w edukacji dziecka

Wolność religijna w edukacji dziecka

O tym, że świadomość #WolnoscReligijna wzrasta wraz z wiekiem nie trzeba nikogo przekonywać. Świadomy rodzic wychowuje dziecko zgodnie ze swoimi przekonaniami i jako pierwszy kształtuje jego wrażliwość religijną. Środowisko szkolne dla dziecka to miejsce, w którym dostrzega różnorodność świata, osób i postaw, także w odniesieniu do religii. Doświadczenia etapu szkolnego mają realne przełożenie na późniejsze decyzje i motywacje nastolatka i osoby dorosłej.

  • Czy jednak jesteśmy świadomi roli, jaką pełni edukacja w kształtowaniu naszych poglądów dotyczących znaczenia religii w życiu społecznym?
  • Czy potrafimy korzystać z naszej wolności religijnej w życiu społecznym?
  • Czy w zmieniającej się i wielokulturowej rzeczywistości wiemy, w jaki sposób mamy wychowywać i edukować przyszłe pokolenia Polaków/obywateli szanujących w takim samym stopniu różnorodność wyznaniową, co bezwyznaniowość?

Stawiajmy pytania, szukajmy odpowiedzi, a przede wszystkim rozmawiajmy!
Laboratorium Wolności Religijnej zaprasza na cykl debat dotyczących wolności religijne.

 

Patronat medialny:

Data: 25 lutego 2021
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content