Szkoła Letnia - rozpoczęcie rejestracji

Szkoła Letnia - rozpoczęcie rejestracji

W dniach 21-25 sierpnia 2022 r. w Toruniu odbędzie się Szkoła Letnia „WOLNOŚĆ kocham i rozumiem: między wolnością wypowiedzi a wolnością religijną”.

Celem Szkoły Letniej organizowanej przez Laboratorium Wolności Religijnej jest zwiększenie świadomości wśród odbiorców na temat prewencji przestępstw oraz wszelkich naruszeń przeciwko wolności sumienia i wyznania. W tej edycji chcemy przyjrzeć się relacjom pomiędzy dwoma kluczowymi prawami człowieka – wolnością religii i wolnością słowa. Udział w naszej Szkole będzie dawał możliwość zdobycia nie tylko wiedzy, ale i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania prawa prasowego, prawa reklamy, rozumienia wolności słowa i religii, kodeksów etycznych i zawodowych, etyki dziennikarstwa, ochrony uczuć religijnych, etc.

Szkoła Letnia dedykowana jest studentom, doktorantom i młodym naukowcom (zwłaszcza dziennikarstwa, prawa i nauk pokrewnych).

Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej” powstałego z inicjatywy Fundacji Pro Futuro Theologiae działającej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się do 12 czerwca 2022 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://laboratoriumwolnosci.pl/szkola-letnia/ i przesłanie CV oraz listu motywacyjnego, który będzie podstawą kwalifikacji do Szkoły Letniej.

Wyniki rekrutacji zostaną wysłane na adres e-mail do 22 czerwca 2022 r.

Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały dla uczestników, natomiast nie pokrywa kosztów dojazdu.

Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@laboratoriumwolnosci.pl.

 

Data: 21 marca 2022
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content