Raport przedstawiający przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej w Polsce w 2021

Raport przedstawiający przypadki naruszenia prawa do wolności religijnej w Polsce w 2021

Prezentowany raport ukazuje 158 przypadków naruszeń prawa do wolności religijnej w Polsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku podanych do wiadomości publicznej za pośrednictwem mediów oraz zgłoszonych do Ośrodka Informacyjno-Konsultacyjnego Laboratorium Wolności Religijnej. Przypadki te stanowią przejaw wrogości wobec religii, choć nie odzwierciedlają realnej skali naruszeń względem wolności wyznania i sumienia w Polsce, ponieważ raport nie obejmuje zdarzeń, które nie zostały opisane w mediach (m.in. mających miejsce w przestrzeni publicznej względem indywidualnych osób w ich miejscach pracy czy środowiskach życia codziennego bądź aktów niezgłaszanych na Policję lub Prokuraturę).

Ogólna liczba naruszeń dokonanych w roku 2021 zmniejszyła się w porównaniu do roku 2020 (odnotowano wówczas 311 przypadków), znacznie jednak przewyższa liczbę aktów motywowanych antyreligijnie z roku 2019 (łącznie 72 przypadki).
Mając na uwadze szczególne wydarzenia roku 2020, a więc eskalację naruszeń w postaci niszczenia miejsc kultu oraz nawoływania do nienawiści względem duchowieństwa katolickiego, dokonanych na terenie Polski po wydaniu orzeczenia TK w sprawie aborcji eugenicznej (w dniach 22-31 października 2020 r. w czasie trwania tzw. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet odnotowano 141 ataków skierowanych przeciwko Kościołowi Rzymskokatolickiemu), należy stwierdzić, że, wyjąwszy wskazany powyżej okres wzmożonych reakcji antyreligijnych, średnia miesięczna skala zjawiska dyskryminacji osób wierzących w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 r. utrzymuje się na podobnym poziomie.
Naruszenia podzielono na siedem kategorii:

  • fizyczne ataki na osoby wierzące,
  • niszczenie i znieważanie miejsc kultu,
  • niszczenie i znieważanie symboli religijnych i przedmiotów czci religijnej,
  • ograniczanie publicznego wyznawania wiary,
  • dyskryminacja ze względu na przekonania religijne,
  • nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych albo znieważanie grupy ludności lub jakiejś osoby z powodu jej przynależności wyznaniowej,
  • inne.

Zapraszamy do zapoznania się raportem dostępnym tutaj.

Data: 13 kwietnia 2022
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content