Prof. Tadeusz Jasudowicz, Ochrona wolności religijnej w praktyce – normy prawne, orzecznictwo, postulaty

Prof. Tadeusz Jasudowicz, Ochrona wolności religijnej w praktyce – normy prawne, orzecznictwo, postulaty

Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz, specjalista w zakresie praw człowieka i prawa międzynarodowego, przedstawia współczesne zapisy prawa polskiego i międzynarodowego mające służyć ochronie wolności sumienia i religii. Omawia ponadto orzecznictwo w głośnych sprawach dotyczących wolności religijnej i rozważa różnicę między neutralnością a bezstronnością światopoglądową.

Data: 14 listopada 2020
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content