Ks. dr Michał Oleksowicz, Ośmieszanie treści i symboli religijnych: sposoby pomocy ofiarom tych przestępstw

Ks. dr Michał Oleksowicz, Ośmieszanie treści i symboli religijnych: sposoby pomocy ofiarom tych przestępstw

Tym razem ks. dr Michał Oleksowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) rozważa problematykę ośmieszania treści i symboli religijnych w kontekście sposobów pomocy ofiarom tych przestępstw. Na przykładzie „prawa do bluźnierstwa” w odpowiedzi na karanie krytyki wobec religii mówi o tym, czym jest bluźnierstwo z perspektywy religiologicznej i prawnej. Odpowiada na pytanie o motywy sprawców przestępstw na tle religijnym i sposoby pomocy ofiarom tej agresji. Zaznacza także, że ofiary naruszeń prawa do wolności religijnej powołują się na artykuł mówiący o uczuciach religijnych - wyjaśnia, jak go należy rozumieć. Tłumaczy również, dlaczego wyśmiewanie symboli religijnych jest szkodliwe dla życia społecznego. Zahaczając o aspekt naruszania wolności religijnej w sztuce mówi, jak odróżnić wolność sztuki od nieuprawnionego ataku na osoby ze względu na ich poglądy religijne. Kwintesencją rozmowy jest skonkretyzowanie rozwiązania problemu - na czym polega skuteczna pomoc ofiarom tego rodzaju przestępstw oraz jak pomóc ofiarom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji, gdy ich wartości są publiczne ośmieszane.

Zapraszamy do wysłuchania!

Data: 28 lutego 2022
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content