ks. dr Michał Glaza, Formy pomocy psychologicznej osobom doświadczającym naruszeń wolności religijnej

ks. dr Michał Glaza, Formy pomocy psychologicznej osobom doświadczającym naruszeń wolności religijnej

W podcaście, którego tematyka dotyczy form pomocy psychologicznej osobom doświadczającym naruszeń wolności religijnej, ks. dr Michał Glaza omawia założenia dotyczące pomocy ofiarom naruszeń wolności religijnej ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem i poczuciem zagrożenia. Omawia proaktywne sposoby radzenia sobie z przejawami naruszania wolności religijnej, w tym z doświadczaniem tzw. mikroagresji. Skupia się na założeniach treningu asertywności. Analizuje także paradoks występowania zjawiska „stresu mniejszościowego" w grupie, która stanowi większość oraz – co najważniejsze - omawia potencjalne psychologiczne skutki ograniczania wolności religijnej, która stanowi jedno z fundamentalnych praw człowieka.

Data: 14 czerwca 2022
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content