Ks. dr hab. Cezary Smuniewski, Wolność religijna a bezpieczeństwo narodowe

Ks. dr hab. Cezary Smuniewski, Wolność religijna a bezpieczeństwo narodowe

Ks. dr hab. Cezary Smuniewski, doktor habilitowany nauk teologicznych oraz nauk o bezpieczeństwie, profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuki Wojennej oraz profesor naukowo-techniczny na Uniwersytecie Warszawskim skupia się na problematyce wolności religijnej a bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie przedstawia sposób budowy przestrzeni polskiej wolności religijnej oraz roli religii w kontekście tworzenia bezpieczeństwa narodowego. Ponadto rozważa zależność pomiędzy bezpieczeństwem personalnym widzianym z perspektywy bezpieczeństwa narodowego, a wolnością religijną. Pojawią się również odpowiedzi na pytania, jakim potencjałem dysponuje państwo, aby budować przestrzeń wolności religijnej oraz jakie są zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego wynikające z braku wolności religijnej.

Data: 3 czerwca 2021
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content