nasze

inicjatywy

nasze

inicjatywy

W ramach Projektu stworzyliśmy i stale rozwijamy kilka inicjatyw: ośrodek informacyjno-konsultacyjny, aktywną internetową mapę naruszeń wolności religijnej, cykl wypowiedzi eksperckich „Akademia Wolności”, blogosferę wolnościową oraz interdyscyplinarny internetowy „Słownik wolności religijnej”. Mają one stanowić trwały wkład w społeczny dialog na temat czynów i postaw skierowanych przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię. Dostarczają informacji o bieżącej sytuacji w obszarze respektowania praw osób wierzących w Polsce i na świecie. Dzięki rozległym, wieloaspektowym i interdyscyplinarnym komentarzom współtworzą bazę wiedzy poświęconej zagadnieniu wolności religijnej oraz przypadków i przyczyn jej naruszania, oferują merytoryczne i praktyczne narzędzia dla osób, które poszukają wsparcia w skutecznym upominaniu się o respektowanie należnego im prawa.

Poznaj nas bliżej! Odwiedź stronę internetową Fundacji Pro Futuro Theologiae.
Współtwórz nasze dzieło i przekaż dalej!
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content