dr Piotr Chrzczonowicz, Próby ograniczenia praw osób wierzących w obszarze działalności gospodarczej i sposoby im zapobiegania

dr Piotr Chrzczonowicz, Próby ograniczenia praw osób wierzących w obszarze działalności gospodarczej i sposoby im zapobiegania

W naszym najnowszym podcaście Piotr Chrzczonowicz doktor nauk prawnych, karnista, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pochyla się nad problematyką prawa karnego jako instrumentu ochrony wolności religijnej.

Rozważamy, czy prawo karne jako instrument ochrony wolności religii, sumienia i wyznania powinno chronić wolność religijną. Szukamy również odpowiedzi na pytanie, czy przestępstwa, które godzą w wolność religijną, są istotnym i zauważalnym problemem społecznym oraz dlaczego karnoprawna ochrona tejże wolności niejednokrotnie spotyka się z krytyką.

Ponadto ekspert w dziedzinie prawa karnego mówi o krytyce religii a obrazie uczuć religijnych innych osób w kontekście granic między zachowaniami karnoprawnie indyferentnymi a tymi, których dotyczy kryminalizacja.

Niezwykle ciekawym akcentem poruszonym podczas rozmowy jest sfera naruszania wolności religijnej w twórczości artystycznej.

Wreszcie – czy aktualna ochrona karnoprawna wolności sumienia i wyznania dla podniesienia swojej efektywności wymaga skonkretyzowanych modyfikacji legislacyjnych?

Zapraszamy do wysłuchania!

Data: 10 sierpnia 2021
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content