Dr Przemysław Komorowski, Przyczynowość wolności religijnej a neutralność światopoglądowa państw

Dr Przemysław Komorowski, Przyczynowość wolności religijnej a neutralność światopoglądowa państw

Dr Przemysław Komorowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu interpretuje i analizuje przyczynowość wolności religijnej a neutralności światopoglądowej państwa. Ponadto wyjaśnia wymiar obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej oraz tak znaczące wśród ostatnich wydarzeń społecznych prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w okolicznościach wolności religijnej.

 

 

Data: 8 kwietnia 2021
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content