ks. dr hab. Mieczysław Różański, Nauczanie religii jako przejaw wolności religijnej

ks. dr hab. Mieczysław Różański, Nauczanie religii jako przejaw wolności religijnej

Ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Prawa i Administracji (Katedra Teorii i Historii Prawa) pochyla się nad tematyką nauczania religii jako przejawu wolności religijnej. W swoim podcaście rozważa rys historyczny i tradycje nauczania religii w Polsce. Odpowiada na zasadnicze pytanie, jakie są podstawy prawne nauczania religii w naszym kraju. Mówi o tym, czy inne Kościoły i związki wyznaniowe mogą uczyć religii w szkole. Porusza problematykę współczesnych zagrożeń dla prawa rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. W kwestii edukacji dzieli się doświadczeniem dotyczącym przejawów dyskryminacji uczniów na tle przynależności religijnej, z którymi spotykamy się w polskich szkołach. Wreszcie skupia się na istocie udziału młodzieży w lekcjach religii, kwalifikacjach nauczycieli oraz tłumaczy, czy nauczanie religii można uznać za przejaw wolności religijnej.

Zapraszamy do wysłuchania!

Data: 19 kwietnia 2022
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content