KONFERENCJA

Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym - między sztuką, a medycyną

4-5 listopada 2021

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu,
Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń

 

            Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję „Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym - między sztuką, a medycyną”, która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2021 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu. Konferencja potrwa dwa dni sprzyjające podjęciu refleksji naukowej oraz dyskusji.

            Poszanowanie i ochrona tożsamości religijnej w życiu publicznym to obecnie jedno z najpilniejszych zagadnień na poziomie globalnym. Wiele grup religijnych i osób wierzących na całym świecie zmaga się z prześladowaniami i ograniczeniami wolności religijnej. Kryzys ten rodzi wiele pytań dotyczących właściwej równowagi między prawami wolnościowymi, które wkraczają w prawo do praktykowania własnej religii lub przekonań indywidualnie i zbiorowo, zarówno prywatnie, jak i publicznie. Pandemia Covid-19, która jest punktem zwrotnym w historii, przyniosła dodatkowe i bezprecedensowe ograniczenia wielu praw podstawowych, w tym wolności religijnej. Celem konferencji, w której weźmie udział wielu ekspertów z dziedziny prawa, filozofii, teologii, medycyny i sztuki, jest lepsze poznanie z różnych perspektyw aktualnych wyzwań, możliwości i obowiązków związanych ze złożonym charakterem wolności religijnej w życiu publicznym.

 

Zapraszamy zatem naukowców z całego świata do zaprezentowania tematów poruszających trzy główne kwestie:

  • Ingerencja wypowiedzi artystycznej w ochronę uczuć religijnych (granice sztuki obrazoburczej, prawa dotyczące bluźnierstwa, zasadność cenzury)
  • Ograniczenia wolności religijnej w medycynie (ochrona zdrowia publicznego, istnienie klauzuli sumienia, prawa reprodukcyjne, dostęp pacjentów szpitalnych do opieki duchowej)
  • Zagrożenia wolności religijnej w „sytuacjach ekstremalnych”, takich jak globalna pandemia (dostęp do miejsc kultu, edukacja religijna, poszanowanie religijnych obrzędów pogrzebowych)

Propozycje wystąpień składające się ze streszczenia artykułu (nie więcej niż 300 słów) i krótkiej biografii (nie więcej niż 400 słów) należy przesyłać na adres: conference@laboratoriumwolnosci.pl

 

Termin rejestracji na konferencję wraz z przesłaniem streszczenia referatu upływa 30 czerwca 2021 r.

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji referatu zostanie przekazana autorom do 15 lipca 2021 r. Prace będą przyjmowane na podstawie ich jakości naukowej, adekwatności do tematyki konferencji oraz spójności z programem konferencji.

Nie ma opłaty za uczestnictwo. Jednak od uczestników, których propozycja referatu zostanie zaakceptowana, oczekuje się pokrycia własnych kosztów podróży i zakwaterowania.

Organizatorzy zamierzają wydać książkę zawierającą prezentacje i materiały konferencyjne. Każdy uczestnik deklarujący aktywny udział w konferencji zostanie zaproszony do przygotowania tekstu do druku. Teksty będą przyjmowane do publikacji po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

 

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

 

W celu uzyskania dalszych informacji lub zapytań prosimy o kontakt: conference@laboratoriumwolnosci.pl.

Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana jest w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej”.

Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym - między sztuką a medycyną

4-5 listopada 2021

Toruń, Polska

 

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję „Wyzwania wobec tożsamości religijnej w życiu publicznym - między sztuką a medycyną”, która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2021 r. w Toruniu. Konferencja potrwa dwa dni sprzyjające podjęciu refleksji naukowej oraz dyskusji.

Poszanowanie i ochrona tożsamości religijnej w życiu publicznym to obecnie jedno z najpilniejszych zagadnień na poziomie globalnym. Wiele grup religijnych i osób wierzących na całym świecie zmaga się z prześladowaniami i ograniczeniami wolności religijnej. Kryzys ten rodzi wiele pytań dotyczących właściwej równowagi między prawami wolnościowymi, które wkraczają w prawo do praktykowania własnej religii lub przekonań indywidualnie i zbiorowo, zarówno prywatnie, jak i publicznie. Pandemia Covid-19, która jest punktem zwrotnym w historii, przyniosła dodatkowe i bezprecedensowe ograniczenia wielu praw podstawowych, w tym wolności religijnej. Celem konferencji, w której weźmie udział wielu ekspertów z dziedziny prawa, filozofii, teologii, medycyny i sztuki, jest lepsze poznanie z różnych perspektyw aktualnych wyzwań, możliwości i obowiązków związanych ze złożonym charakterem wolności religijnej w życiu publicznym.

Zapraszamy zatem naukowców z całego świata do zaprezentowania tematów poruszających trzy główne kwestie:

  1. Ingerencja wypowiedzi artystycznej w ochronę uczuć religijnych (granice sztuki obrazoburczej, prawa dotyczące bluźnierstwa, zasadność cenzury)
  2. Ograniczenia wolności religijnej w medycynie (ochrona zdrowia publicznego, istnienie klauzuli sumienia, prawa reprodukcyjne, dostęp pacjentów szpitalnych do opieki duchowej)
  3. Zagrożenia wolności religijnej w „sytuacjach ekstremalnych”, takich jak globalna pandemia (dostęp do miejsc kultu, edukacja religijna, poszanowanie religijnych obrzędów pogrzebowych)

Propozycje wystąpień składające się ze streszczenia artykułu (nie więcej niż 300 słów) i krótkiej biografii (nie więcej niż 400 słów) należy przesyłać na adres: conference@laboratoriumwolnosci.pl

Termin rejestracji na konferencję wraz z przesłaniem streszczenia referatu upływa 30 czerwca 2021 r.

Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji referatu zostanie przekazana autorom do 15 lipca 2021 r. Prace będą przyjmowane na podstawie ich jakości naukowej, adekwatności do tematyki konferencji oraz spójności z programem konferencji.

Nie ma opłaty za uczestnictwo. Jednak od uczestników, których propozycja referatu zostanie zaakceptowana, oczekuje się pokrycia własnych kosztów podróży i zakwaterowania.

Organizatorzy zamierzają wydać książkę zawierającą prezentacje i materiały konferencyjne. Każdy uczestnik deklarujący aktywny udział w konferencji zostanie zaproszony do przygotowania tekstu do druku. Teksty będą przyjmowane do publikacji po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

W celu uzyskania dalszych informacji lub zapytań prosimy o kontakt: conference@laboratoriumwolnosci.pl.

Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana jest w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej”.

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Fundacja Pro Futuro Theologiae
ul. Gagarina 37/8, 87-100 Toruń
Zapisz się do newslettera
Skip to content